Home >> Образовање >> Како закључити оцену из другог страног језика?

  • Форум
  • Коментари су искључени на Како закључити оцену из другог страног језика?
Како закључити оцену из другог страног језика?

Други страни језик у петом разреду основне школе од другог полугодишта ће се оцењивати бројчано, предвиђено је изменама Закона о основама система образовања и васпитања.

Ова промена је отворила питање како ће се изводити закључна оцена на крају другог полугодишта, с обзиром да се у претходном полугодишту други страни језик оцењивао описно, помоћу тростепене скале истиче се, добар и задовољава, а закључна оцена није утицала на општи успех ученика.

У Министарству просвете за Данас објашњавају да ће се закључна бројчана оцена на крају другог полугодишта утврђивати на основу најмање три бројчане оцене. Додају да се приликом закључивања оцене узимају у обзир све појединачне описне оцене којим је ученик оцењен у току првог полугодишта.

Незванично нам је објашњено да наставници треба да имају у виду и бројчане оцене које су током првог полугодишта уписивали у своје педагошке свеске, с обзиром да је Министарство још почетком школске године сугерисало да се води двострука евиденција. Наиме, још тада је било најављено да се спремају измене закона, како би се спорно решење о описном оцењивању другог страног језика променило и поново увела бројчана оцена.

 

Извор: Данас

Top