Home >> Синдикат >> Јубиларне награде: „Само што нису…“

Не прође дан а да нас из разних министарстава не обавесте о томе како ће јубиларне награде бити исплаћене и како је новац обезбеђен. Међутим, иако нас уверавају да јубиларне награде „само што нису“, реално је очекивати да ће већина локалних самоуправа своје обавезе извршити тек до 31. децембра:

Новац обезбеђен за јубиларне награде

На састанку одржаном 14.11.2011. коме су присуствовали представници Сталне конференције градова и општина, Министарства финансија и Министарства просвете, а поводом исплате јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама за 2009. 2010. и 2011. годину договорено је да се јединицама локалне самоуправе у циљу повећања текуће ликвидности и како би се извршиле обавезе по основу исплате јубиларних награда пре свега за 2009. и 2010. годину у најкраћем року пренесу средства за ову намену.

Јединице локалне самоуправе су у обавези да од Министарства финансија потражују средства за ове намене како би се средства исплатила што пре, а најкасније до краја 2011. године.

За динамику исплата председници синдиката су у обавези да се договоре са надлежнима у јединицама локалне самоуправе.

Дописом од 30. септембра 2011. године јединице локалне самоуправе су обавештене да је неопходно да Министарству финансија доставе податке о броју запослених у основним и средњим школама који су стекли право на исплату јубиларних награда.

Иако нас надлежни уверавају да јубиларне награде „само што нису“, реално је очекивати да ће већина локалних самоуправа своје обавезе извршити до 31. децембра.

Top