Home >> ПКУ,Синдикат,Штрајк >> Јавна расправа у Крагујевцу

У четвртак је у Крагујевцу одржана друга сеанса јавне расправе о предложеним изменама Закона о образовању.

 

trebaticki

Александар Требатицки (СРПС)

 

Синдикати су искористили предложену тему „Запослени и запошљавање“ да изнесу низ предлога, за које сматрају да до сада нису узети у разматрање или нису наишли на позитиван одговор Министарства. Најважнији предлози су се односили на питање броја мандата директора школа (синдикати предлажу да се директорима школа онемогући трећи узастопни мандат) и да се из предлога Закона избаце све одреднице које се односе на штрајк запослених (јер су питања у вези штрајка већ уређена у Закону о штрајку).

 

Горан Кековић (СРПС)

Горан Кековић (СРПС)

 

У понедељак, у Новом Саду ће бити одржана трећа сеанса јавне расправе, на тему „Обавезе и права ученика и родитеља“.

 

Представници МПНТР

Представници МПНТР

Top