Home >> Образовање,Реформа >> Јавна расправа: Образовни стандарди за гимназију

Протеклих година залагали смо се за исправан след корака у процесу реформисања образовања. Иако је постојала намера просветних власти да реформу спроводи у журби и наопако, то се ипак није догодило. Тако смо прошле године добили Стратегију образовања до 2020 године, а управо се завршава процес изградње стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања. Преносимо текст са сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања:

Позив на јавну расправу

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је током 2011. и 2012. године саставио документ Предлог стандарда постигнућа – образовних стандарда за крај општег средњег образовања за предмете: Српски језик и књижевност, Математика, Историја, Географија, Физика, Биологија, Хемија,Енглески језик, Немачки језик, Руски језик и Француски језик.

Овај Документ садржи:

  • међупредметне компетенције
  • опште предметне компетенције
  • специфичне предметне компетенције
  • искази стандарда постигнућа

Стандарди за опште средње образовање омогућавају ученицима да успешно одговоре на различите образовне, друштвене, културне, интерперсоналне изазове и ситуације. Да би ученици успешно одговорили на овакве изазове, треба да користе стечена знања, вештине и ставове – потребно је да развију компетенције. Стандардима се мери ниво одређене компетенције који је постигнут на крају средњег образовања.

Стандарди постигнућа описно дефинишу компетенције у којима су описани изазови постепене сложености на које ученици могу да одговоре на одређеном нивоу и  исказе стандарда који дефинишу конкретна знања, вештине или ставове које ученици треба да стекну у одређеној области наставе, на одређеном нивоу стандарда.

Три стандарда (нивоа постигнућа) су дефинисана за сваку компетенцију – основни, средњи и напредни. Сваки стандард (ниво) дефинише знања, вештине и ставове које ученици треба да поседују, као и с којим изазовима могу да се носе како би испунили тај стандард (ниво). Три стандарда (нивоа) су кумулативна и уграђена један у други тако да ученици на напредном нивоу испуњавају захтеве сва три нивоа.

Основни стандард дефинише ниво постигнућа у одређеним компетенцијама (знање, вештине и ставови) које ученик треба да поседује како би активно и продуктивно учествовао у различитим областима живота (друштвеном, привредном, образовном, породичном, личном, итд).

Средњи стандард дефинише ниво постигнућа у одређеним компетенцијама (знање, вештине и ставови) које ученик треба да поседује како би могао да успешно настави са факултетским образовањем у различитим областима.

Напредни стандард дефинише ниво постигнућа у одређеним компетенцијама (знање, вештине и ставови) које ученик треба да поседује како би могао да успешно настави са факултетским образовањем у области за коју те компетенције представљају нарочито важан услов.

Дефинисане су и међупредметне компетенције које се заснивају на интегрисању различитих знања и вештина која се развијају у оквиру различитих предмета и на основу наставног програма. Оне су дефинисане на основном нивоу.

Исказе који су пред вама формулисала је радна група састављена од наставника који предају у гимназијама и средњим школама, на факултетима, , и различитих стручњака који се баве образовањем или одређеном научном дисциплином.

За ове исказе састављени су задаци које су решавали ученици завршних разреда гимназија и средњих школа. На основу успеха ученика у решавању задатака, процењивало се колико су ови искази утемељени на оном шта ученици заиста постижу. На основу таквих података, ставова стручне групе и анкетираних предметних наставника – формулисан је предлог образовних стандарда.

Пошто ће стандарди за крај средњег образовања бити основ за израду новог програма као и за матурске испите веома је важно да они обухвате кључне компетенције, знања и вештине које ученици треба да изграде током средњег образовања и које треба да буду разумљиви наставницима, ученицима и родитељима.

Позивамо Вас да учешћем у јавној расправи о предлогу образовних стандарда за крај средњег образовања дате свој допринос квалитету овог предлога, тако што ћете одговорити на следећа питања:

1. Да ли су предлогом предметних стандарда и међупредметних компетенција обухваћене све кључне компетенције, знања и вештине, које ученици треба да развију до краја средњег образовања? Уколико је одговор НЕ, напишите свој предлог.
2. Да ли у предлогу стандарда постоји нешто што је сувишно? Наведите наставни предмет и стандард.
3. Да ли је потребно неки стандард преформулисати? Наведите наставни предмет и стандард и предложите другу формулацију. Молимо вас да у простору предвиђеном за то напишете своје мишљење, према наведеним упутствима, о предлогу стандарда.

Ваше коментаре и сугестије можете слати до 24. фебруара 2013. године.

6Comments

 1. sumnjicavac каже:

  Kolega Bozovic je napaljen, ali je u pravu. Oba zavoda treba ukinuti!

  • Vladan Božović каже:

   Kolega nisam baš siguran da znate značenje reči „napaljen“, ali u svakom slučaju moja supruga će se obradovati.

 2. Драган каже:

  Стандарди већ постоје, а запослени добијају једнаке зараде – без обзира да ли су их спровели.

 3. mirjana каже:

  A koji su to profesori ucestvovali u pisanju obrazovnih standarda, jer kad je u pitanju geografija nastavni plan i program i udzbenici koji postoje za gimnaziju i srednje skole uopste ne prate ove standarde.

 4. Vladan Božović каже:

  Pročitao sam tekst, a posebno sam pogledao matematiku.
  Zaprepašćen sam količinom gluposti u ovim standardima i kompetencijama.
  Da li znate kako izgleda, kada pijan čovek baljezga gluposti, upravo ovako, pola ga ne razumeš, a ostala polovina nema nikakav smisao.
  Neverovatno je na šta se bacaju pare iz budžeta, na plate ovih kobajagi zaposlenih u montipajtonovskoj ustanovi koja se zove zavod za unapređenje obrazovanja.
  Trebalo bi ih naterati da taj zavod napune slamom, dati im motke, i udri dan i noć po praznoj slami. Neko bi možda rekao da bi mlaćenje prazne slame proizveo isti efekat, kao i ovo što sada rade, ali GREŠI. Ovako bar ne bi mogli da naprave nikakvu štetu.

  • гром каже:

   Са првим делом се слажем у потпуности! све је да мож’ да бидне ал’не и да не мора да значи!а учествујући у “јавној“ расправи ми то и подржававамо: оно што је лоше се не поправља него баца па се прави ново; поправља се само оно што је добро да би било боље, а ово никако! Банане у Србији не успевају па их бадава узимамо и забадамо у нашу земљу!
   Са другим делом се не слажем јер ће нам и мотке и слама требати а ови ће и то упропастити, јербо и за млаћење сламе треба кавог знања.

Top