Home >> Образовање,ПКУ,Синдикат >> Измене закона о образовању

 

Позив за достављање предлога за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитног система, као и побољшања једнакости и ефикасности у образовању припрема измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања.

Министарство позива све заинтересоване да своје примедбе, предлоге и сугестије у вези са изменама Закона доставе до среде, 23. јула 2014. године на адресу predlozi@mpn.gov.rs , са назнаком „ЗОСОВ“.

Предлози треба да буду у .doc формату, формално наведени по члановима Закона на које се предлози односе и потписани од предлагача.

Предлоге које радна група оцени конструктивним узеће се у разматрање и објавити на сајту Министарства, а аутори тих предлога биће позвани да буду сарадници у радним групама.

Текст Закона о основама система образовања и васпитања можете преузети на сајту Министарства путем линка:

http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/pravna_akta/ZAKON_O_OSNOVAMA_SISTEMA_2013_.doc

Министарство очекује да ће се велики број заинтересованих укључити у креирање новог текста Закона и конструктивним предлозима допринети унапређивању образовно-васпитног система.

Top