Home >> Друштво >> ИТЦ је власник образовних пакета о сексуалном насиљу

  • Коментари су искључени на ИТЦ је власник образовних пакета о сексуалном насиљу
ИТЦ је власник образовних пакета о сексуалном насиљу

Саопштење Инцест Траума Центра

Поштоване / Поштовани,

Инцест Траума Центар – Београд скреће пажњу стручне и опште јавности поводом саопштења које је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о својој тенденцији ревидирања Образовних пакета за учење о теми сексуалног насиља над децом намењених вртићима, основним и средњим школама (даље у тексту: Образовни пакети). Инцест Траума Центар – Београд, у својству власника ауторских права за укупан садржај Образовних пакета и званичног издавача Образовних пакета, подсећа јавност да садржај није могуће ревидирати или користити у ревидираном облику, а да се не изврши повреда ауторских права. Образовни пакети су својина Инцест Траума Центра – Београд.

Образовни пакети служе да се сексуално насиље над децом и младима спречи тако што они кроз садржаје, у целини примерене узрасту детета, уче о телу, сексуалности, добрим и лошим додирима, добрим и лошим тајнама, како да препознају и одбране се од сексуалног насиља, како да идентификују одраслу особу од поверења и повере јој да им се сексуално насиље догађа. Образовни пакети обезбеђују знања наставницима, родитељима и другим одраслим особама које свакодневно брину о детету о теми сексуалног насиља и како да буду поуздани и доследни савезници деци и младима да усвоје и поштују своју различитост и различитост других особа. Образовни пакети су конципирани тако да су пружили одговоре на известан број питања која су поставила директно деца и млади у настави. Пре њиховог објављивања, 62% укупног садржаја је пилотирано у вртићима, основним и средњим школама.

Током 23 године свог рада, Инцест Траума Центар – Београд је од деце и жена које су преживеле сексуално насиље научио да би у значајном броју случајева сексуална траума била спречена да су наведена знања постојала. Сматрамо да се не сме чекати да се сексуално насиље догоди или да дете изгуби живот што се такође у нашој земљи догађало као последица сексуалног насиља. Инцест Траума Центар – Београд је свој део одговорности за спречавање сексуалног насиља исказао – између осталог – у процесу јавног заговарања дугом 9 година према овом министарству и кроз израду Образовних пакета. Захваљујемо се образовно-васпитним установама које су нас већ информисале да су се овом процесу придружиле тиме што су изврсиле припрему и/или започеле примену Образовних пакета.

Подсећамо стручну и општу јавност да су Образовни пакети израђени у директној сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду март-новембар 2016., о чему је доступна детаљна писана документација. Укупан садржај су написали: 3 представнице овог министарства, 18 наставника/ца, 7 стручњакиња активних ван сфере образовања са дугогодишњим искуством у раду на пољу насиља над децом и женама. Садржај Образовних пакета, јавности су заједнички представили Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Инцест Траума Центар – Београд 18. новембра 2016. (на Европски дан против сексуалног насиља над децом) и официјелно је предат на коришћење овом министарству. Садржај је у пуној сагласности са Конвенцијом УН о правима детета, Ланзарот Конвенцијом и другим релевантним међународним и домаћим регулативама о чему је своје мишљење пружило и Одељење за права детета Заштитника грађана Републике Србије. О значају Образовних пакета своје мишљење су прузили и Парламент Републике Србије (представници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, Одбора за права детета и Женске парламентарне мрезе).

Образовни пакети представљају резултат петогодишње сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Јединице за превенцију насиља/Групе за заштиту од насиља и дискриминације) и Инцест Траума Центра – Београд, о чему се детаљно можете подсетити путем видео материјала и изјава званичника овог министарства. Образовни пакети су настали на основу два документа: заједничком реализацијом прве Националне студије о друштвеном проблему сексуалног злостављања деце у Републици Србији и заједничком израдом прве Стратегије у образовању за спречавање сексуалног злостављања деце у Републици Србији. Након израде Образовних пакета и објављивања и достављања Упутства образовно-васпитним установама за њихову примену од стране овог министарства почев од другог полугодишта ск. 2017/2018., 21. фебруара 2017. заједнички је одржан Оснивачки дан Националне мреже школа и вртића против сексуалног насиља. Прва Национална студија и Образовни пакети су својина Инцест Траума Центра – Београд, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својим логотипом и активним учешћем у њиховој промоцији већ изразило своју пуну сагласност.

09. јун 2015. Јавно заједничко представљање прелиминарних резултата прве Националне студије
https://www.youtube.com/watch?v=V9w0feLjfSE&t=9s 

26. септембар 2015. Јавно слусање у Парламенту Србије – заједничко представљање финалних резултата прве Националне студије
https://www.youtube.com/watch?v=Yu1rvo8Ldsc&t=5s

18. новембар 2015. Јавно слушање у Парламенту Србије – заједничко представљање прве Стратегије у образовању за спречавање сексуалног злостављања деце

18. новембар 2016. Јавно заједничко представљање Образовних пакета за учење о теми сексуалног насиља

И део : https://www.youtube.com/watch?v=auQQFK2uEDk

ИИ део :  https://www.youtube.com/watch?v=O34RPDQr-ss

21. фебруар 2017. Оснивачки дан Националне мреже школа и вртића против сексуалног насиља
https://www.youtube.com/watch?v=AnG-4u78lNk&t=474s

Образовни пакет за предшколске установе, родитеље и старатеље
http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_Obrazovni_paket_za_vrtice_2016.pdf

Слајдови уз Образовни пакет за предшколске установе
http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_2016_Slajdovi_Obrazovnog_paketa_za_vrtice_2016.pdf

Образовни пакет за основне и средње школе
http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_Obrazovni_paket_za_osnovne_i_srednje_skole_2016.pdf

“Здрави избори за децу” – Комплементаран ресурс Образовним пакетима за предшколске установе и школе

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_ZDRAVI_IZBORI_ZA_DECU_2016.pdf

С поштовањем,

Душица Попадић
директорка

(Инцест Траума Центар – Београд)

Top