Home >> Образовање,Синдикат >> Информатор НСПРВ-СРПС

Широм света просветни делатници 5. октобра, још од 1994. године обележавају Светски дан учитеља. Овогодишњи мото ове, све масовније, акције у којој је учествовало око 30 милиона наставника света (сваки други) и око 400 синдикалних организација из 173 земље (или територије) био је: „Постани наставник!“. Овом поруком наставници света су желели да укажу на проблем недостатка (стручних) наставника широм света и начињеницу да ће због одласка у пензију у току наредне две године овај проблем ескалирати, пошто у овом тренутку за реализаицију „Образовања за све“ недостаје 5,24 милиона наставника у свету, а 3,66 милиона ће их у наредне две године постати пензионери…

 

Top