Home >> ПКУ,Синдикат >> ГСПРС Независност: О понуђеном протоколу

УМЕСТО СРЕЋНИХ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА

 

петак, 27 децембар 2013 12:29

Министарство финансија је позвало представнике репрезентативних синдиката (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, СРПС, СОС, УНИЈА) 27.12.2013. године на потписивање Протокола.

Састанку су испред Министарства финансија присуствовали поред министра и државни секретар Љубиша Милосављевић, а испред Министарства просвете Зоран Тубић-помоћник за финансије, Зоран Костић помоћник за средње образовање, Жељка Кнежевић – секретар министарства.

Након краћег елаборирања министра Л. Крстића о разлозима за незаказивање и непотписивање Протокола председници репрезентативних синдиката су указали на непринципијелност и непоштовање договореног као и на недостатке предложеног Протокола.

Поставили су питање да ли овако начелан Протокол треба прихватити. У преамбули стоји да Влада РС и представници репрезентативних синдиката просвете предлажу Протокол у циљу материјалног побољшања запослених у просвети, што не одговара истини.

У првој тачки Протокола Влада РС се обавезује да ће редовно извршавати обавезе према запосленима у просвети и гарантује исплату плата запосленима у 2014. години. За репрезентативне синдикате редовна исплата плата се не сме доводити у питање.

У другој тачки Протокола Влада РС се обавезује да ће израдити Нацрт Закона о платама запослених у јавној управи најкасније до 30.06.2014. године. Поставља се питање да ли ће и када Нацрт бити валоризован кроз Закон и друго да ли образовање припада јавној управи?!?

Трећа тачка потврђује да ће Влада РС исплатити отпремнине за одлазак у пензију заостале из 2013. године у току 2014. године. Зар треба чекати промену Закона о раду који предлаже смањење броја бруто плата за обрачун отпремнине са 3 на 2.

 

НИКАКВА САРАДЊА

 

Репрезетативним синдикатима је било јасно да не постоји никаква сарадња између Министарства финансија и Министарства просвете, неуке и технолошког развоја. На предлог министра финансија репрезентативни синдикати су се сложили да се успостави комуникација достојна социјалног дијалога министра просвете, науке и технолошког развоја и репрезентативних синдиката и дође до коначног дефинисања Протокола уз уважавање свих наведених примедби изнетих од стране репрезентативних синдиката, а да се преговори окончају после празника.

Репрезентативни синдикати су захтевали да на следећем састанку обавезно буде присутан министар просвете, науке и технолошког развоја Томислав Јовановић, са чим се сложио и министар финансија.

ПОСТАВЉАМО И ВАМА ПИТАЊЕ ДРАГИ ЧЛАНОВИ ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ЗАР ЈЕ ОВАКАВ ПРОТОКОЛ ТРЕБАЛО ПОТПИСАТИ ИЛИ ЈЕ ОВО ЧЕСТИТКА ЗА ПРАЗНИКЕ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ТОМИСЛАВА ЈОВАНОВИЋА И МИНИСТРА ФИНАНСИЈА ЛАЗАРА КРСТИЋА

Томислав Живановић, председник

ПРЕДЛОГ ПРОТОКОЛА

 

субота, 28 децембар 2013 12:28
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ДР ТОМИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
МИНИСТАР ФИНАНСИЈА ЛАЗАР КРСТИЋ

Влада Републике Србије и представници репрезентативних синдиката просвете, у циљу побољшања материјалног положаја запослених у просвети, дана __________________  2014. године у Београду, закључују:

П Р О Т О К О Л

1. Влада Републике Србије се обавезује да ће редовно извршавати обавезе према запосленима у просвети и гарантује исплату плата запосленима у просвети за 2014. годину;
2. Влада Републике Србије ће формирати заједничку комисију од представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства финансија и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и представника репрезентативних синдиката која ће радити на предлогу увођења платних разреда за запослене у образовању, и Влада се обавезује да ће тај Закон бити донет до 30.6.2014. године, а ступити на снагу до 31.08.2014 године.
3. Влада Републике Србије се обавезује да ће уколико не буде успостављен систем платних разреда у 2014. години, увећати коефицијенте запосленима у образовању за 10% у 2014, 2015 и 2016. години, а додатак за разредно старешинство на 7% од 01.09.2014. године;
4. Дуг за исплату отпремнине запосленима, који су право на пензију стекли у 2013. години, обезбедиће се у буџету Републике Србије за 2014. годину и исплатити до 31.3. 2014. године;

НАПОМЕНА:

На основу данашњег разговора са министром финансија, Лазаром Крстићем, ГСПРС « Независност» предлаже да Протокол садржи ове четири тачке. Уколико имате неких примедби и сугестија, обавестите нас, како бисмо међусобно усагласили јединствен текст Протокола.

У Београду, 27.12.2013. год.

Top