Home >> Друштво,Интервју >> Глас родитеља мора да се чује

  • Коментари су искључени на Глас родитеља мора да се чује
Глас родитеља мора да се чује

У самоуправама ће се оснивати посебна школска тела

Први општински савети родитеља требало би да буду формирани од наредне школске године у једном броју општина, а намера Министарства просвете је да у свакој локалној самоуправи постоји ово родитељско тело.

Драгана Миловановић, саветница министра просвете, подсећа да је крајем прошле године одржан иницијални састанак представника школских управа, локалних самоуправа и стручних сарадника, на којем је разматрана могућности суштинског укључивања родитеља у образовне процесе. Консултативни процес су водили експерти из Центра за интерактивну педагогију и Ужичког центра за права детета, који су раније били носиоци пројекта „И родитељи се питају“. На састанку је формирана комисија за израду подзаконских аката који ће регулисати рад општинских савета родитеља.

Ко ће чинити те савете и како ће се бирати чланови?

– Свака предшколска установа и школа на територији одређене општине имаће по два представника, које ће предлагати савети родитеља. Родитељско тело локалне заједнице имаће више задатака: да даје мишљење и предлаже мере за остваривање права детета, унапређује образовање и васпитање и безбедност ученика у општини, учествује у општинским плановима и програмима везаним за образовање и безбедност деце, пружа подршку саветима родитеља у вези са питањима из њихове надлежности, заступа родитеље општине у свим ситуацијама од значаја за остваривање права детета и унапређење образовања… Општински савети ће сарађивати са организацијама које делују, не само у области образовања, већ и здравља, културе, социјалне заштите …

Сви чланови општинских савета родитеља ће проћи обуку.

Наш план је да они, али и сви други родитељи буду повезани путем интернет форума везаног за „Доситеј“, којим ће стручно руководити једна особа у Министарству просвете. Она ће бити задужена за сарадњу са родитељима.

Колико времена је потребно да свака локална самоуправа добије општински савет родитеља?

– Наша идеја да се већ од наредне школске године крене са оваквим структурарним приступом, али је сигурно да то неће заживети истим темпом у свим локалним самоуправама. Имамо добру сарадњу са Министарством државне управе и локалне самоуправе, које ће нам помагати у том послу. Претпостављам да је две до три године реалан рок да у свакој општини у пуној мери заживи ово тело.

Општински савети родитеља ће бити саветодавна тела, како ћете обезбедити да школе уваже њихове предлоге?

– Сви чланови општинских савета имаће вертикалну комуникацију са особом у Министарству просвете која ће бити задужена за комуникацију са родитељима, што је један од механизама. Људи који су у општинама задужени за друштвене делатности блиско ће сарађивати са локалним родитељским телима, па ће и то бити један од начина да се обезбеди ефикасан рад.

Постојећи савети родитеља у школама имају прилична овлашћења, али се то у пракси не поштује. Зашто нисте ту интервенисали?

– Ово је један од начина којим ћемо оснажити родитељску партиципацију у школи. Желимо да они имају доживљај да се њихов глас чује. Општински савети ће бити део родитељско-наставничке алијансе, коју у овом тренутку оснива Уницеф. То је још један од начина који ће допринети да родитељи постану видљиви субјекти у образовном процесу.

Зашто нисте ојачали функционисање савета родитеља? У многим школама то тело постоји само формално, а списак надлежности је дугачак… Људи због тога неће да се ангажују.

– Не можете никога да натерате да преузме права који му припадају. Али у тренутку када доживе да су та њихова права смислена, надамо се да ће већи број родитеља, који суштински имају шта да кажу и могу конструктивно да критикују и буду сарадници у образовном процесу, желети да се укључе у рад савета.

Утисак је да ћемо имати још једно саветодавно тело.

– Општински савети родитеља ће имати другачија овлашћења. Ако посматрате образовни процес на нивоу једног града, имате другачију перспективу него када га посматрате на нивоу једне школе. Када имате ширу слику, отварају се и нека нова питања. Сем тога, када се људи повежу, чују искуства из других образовних установа, примере добре праксе, моћи ће да предлажете промене и у својој школи.

Бројна истраживања, али и школска пракса сведоче да су родитељи и школа на супротним странама. Утисак је да су ти односи непомирљиви. Имали смо прилику да се у то уверимо и када је министар просвете најавио да ће родитељи процењивати педагошки стил рада наставника.

– Ништа није непомирљиво, то је процес у којем за почетак морамо да се да упознамо, мада већи број просветних радника има ширу улогу, јер су и сами родитељи. Врло је интересантно да некада као родитељи имамо притужбе на оно што радимо као наставници.

Немогуће је да ћемо остати једна од ретких земаља која нема добру сарадњу школе и породице. Оног тренутка када схватимо да смо на истој страни и да смо заинтересовани за добробит деце, јесте моменат када ће се ствари преломити.

Свака менталитетска промена и промена навике тече неколико година, некад је потребно и неколико десетина година, али се она у једном тренутку мора започети. У том сегменту нам медији могу много помоћи, пре свега, одговорнијим извештавањем о образовању. Наравно да ствари не треба гурати под тепих, али цело друштво, укључујући и државу, мора одговорније да се бави проблемима образовања и младих. Имамо добре примере родитељско- наставничких клубова који у овом тренутку постоје у 11 градова у Србији и који су урадили много сјајних ствари, од инклузије, безбедности деце, професионалног усмерења ученика… И однос ученика према школи је другачији када схвате да су родитељи и наставници повезани на прави начин и раде заједно за њихову добробит.

Анкета ће утицати на оцену

Још један од начина веће партиципације родитеља у раду школе је анкетирање свих родитеља кроз упитнике које је припремио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Да ли ће резултате анкете користити само школа или и Министарство просвете?

– То ће засад користити школе. Први циклус екстерне евалуације је завршен у великом броју образовних установа и предстоји анализа резултата и унапређење постојеће праксе. Вероватно ћемо предложити да оваква свеукупна оцена родитеља буде вреднована у оквиру екстерне евалуације, што ће утицати на оцену коју ће школа добити из области рада са ученицима или етоса школе. Верујемо да ће то дати објективнију слику.

(Данас)

Top