Home >> ПКУ,Синдикат >> ФССШБ Граду Београду

 

Н/Р
ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕМЕНЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА – ГОСПОДИНУ СИНИШИ МАЛОМ
ЧЛАНОВИМА ПРИВРЕМЕНОГ ОГРАНА УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ГОСПОДИНУ НЕБОЈШИ ЧОВИЋУ
ГОСПОДИНУ АНДРЕЈИ МЛАДЕНОВИЋУ
ГОСПОДИНУ НИКОЛИ НИКОДИЈЕВИЋУ
ГОСПОЂИ ТАТЈАНИ ПАШИЋ

Поштовани,

Забринути смо, што се ништа не дешава поводом јубиларних награда за наше колеге који су то право остварили у текућој 2013. години дајући допринос образовању 10, 20 и 30 година.

Познато Вам је да Посебним колективним уговором за основне, средње школе и домове ученика то право остварују. Међутим код нас постоји сумња, да то право неће бити благовемено остварено.

Разлози наше неверице проистичу из чињенице да упркос томе што се текућа година полако приближава крају, школе од надлежних градских служби нису добиле захтеве за списковима запослених који су то право стекли у 2013. години.

Плашимо се, да не дође до проблема при исплати и из тих разлога тражимо од Вас, да нам доставите ОБАВЕШТЕЊЕ, када ће исплате јубиларних награда за 2013. годину почети.

Уважена господо немојте заборавити просветне раднике коју образују „будућност ове земље“.

С Поштовањем,У Београду,
6. 12. 2013. год.

Председник ФССШБ: Милорад Антић

Top