Home >> Синдикат,Штрајк >> ФБГ: Закон против штрајка

ФБГ: Закон против штрајка

Форум београдских гимназија разочаран нацртом Закона о штрајку и сматра да се њиме практично укида право наставницима на штрајк

Закон Против Штрајка

Представници Форума београдских гимназија, иако пријављени за учешће на јавној расправи о Закону о штрајку, неће узети учешће на наведеном скупу. Ипак, у жељи да дá допринос назови расправи, Форум јавно предлаже законодавцу измену Члана 1:

Уместо речи: „уређује се“, Форум предлаже: „укида се“, тако да Члан 1. гласи:

„Овим законом укида се право запослених на штрајк.“

Форум сматра да би овом изменом, осим законодавца, били задовољни и послодавци, а на крају и републичке централе појединих синдиката које су подржале предложени нацрт Закона.

Што се радника тиче, њих одавно више нико ништа и не пита, а требало би сви да се запитамо када смо и како дошли у такву ситуацију.

Форум београдских гимназија је разочаран предложеним нацртом Закона због суштинског онемогућавања наставника у остваривању права на штрајк. Упркос томе унутар Форума је донета одлука да се не узме учешће у јавној расправи јер постоји уверење да би се, прихватањем учешћа, само дао легитимет предлогу закона који Форум сматра изузетно лошим, и то пре свега за све запослене у образовању.

Новим законом наставници нису добили ништа ново, па је просвета остала (као што је и до сада била) делатност од општег интереса јер, како тумачимо, уколико наставници не уђу на час, директно су угрожени животи хиљаде ученика. С тим у вези, можда не би било лоше размотрити могућност да наставници преузму бригу о ученицима и викендом, затим док су им родитељи у позоришту, биоскопу, ресторану или на некој другој забави јер, по истој логици, и тада су ученицима угрожени животи.

Намеће се утисак да, када је реч о штрајку, просвета представља делатност од општег интереса, док у свим другим друштвено-политичким околностима просвета представља оптерећење за државни буџет.

Председник: Александар Марков

 

                                                   

Top