Home >> ПКУ >> ФБГ упућује захтеве за плаћање превоза

Од понедељка 27. фебруара почиње широка кампања ФБГ за остваривање права његових чланова на накнаде за превоз. Имамо информације да се и други београдски синдикати припремају на исту акцију. У том циљу ФБГ је консултовао свог адвоката и разрадио детаљну концепцију. Јасно нам је да смо у праву и да је послодавац дужан да сваком раднику (па и запосленима у школи) исплати надокнаду у новцу на име превоза, уколико се радник одлучи на такву надокнаду. Међутим, да бисмо дошли до свог права, морамо употребити сва правна средства, сукцесивно. Најједноставније речено, пут је следећи: захтев директору, жалба Школском одбору, пријава инспекцији рада, па тужба суду.

Кренућемо редом: ових дана (а најкасније до 5. марта) сви чланови ФБГ који желе да им се исплаћује новчана накнада за превоз до посла (у складу са ПКУ и Законом о раду) обратиће се свом  председнику синдиката, који ће сачинити листу заинтересованих и поделити им типски захтев на потпис. Потом све захтеве треба предати секретаријату школе.

Top