Home >> Екскурзије >> Екскурзије у иностранству само за матуранте

  • Форум
  • Коментари су искључени на Екскурзије у иностранству само за матуранте
Екскурзије у иностранству само за матуранте

Избор туристичке агенције преко које ће школе изводити екскурзију и наставу у природи убудуће ће морати да се организује преко јавне набавке, предвиђено је новим правилницима о ђачким путовањима који су управо ступили на снагу, а примењиваће се од наредне школске године.

Правилницима је прописано да поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. У комисији су најмање три члана, од којих је бар један представник савета родитеља разреда за које се организује настава у природи, односно екскурзија и најмање један наставник који ће путовати са ђацима.

Уколико није члан, секретар школе пружа стручну помоћ комисији. Одлуку о томе преко које агенције ће ђаци путовати доноси директор, на основу предлога комисије.

За извођење наставе у природи потребна је сагласност најмање 80 одсто родитеља ученика одређеног разреда, односно 60 одсто за екскурзију и у основној, и у средњој школи. Међутим, правилник предвиђа и могућност да на путовање иде само једно одељење, уз пристанак најмање 60 одсто родитеља.

Једна од најважнијих новина је да ће у иностранству убудуће путовати само матуранти средњих школа, док је до сада то било дозвољено и ученицима трећег разреда. Што се тиче основаца, правилник прописује да се за њих екскурзија изводи искључиво на територији Србије, а ученици седмог и осмог разреда могу посетити и Републику Српску. Преко Дрине ће моћи и средњошколци, једном у току школовања.

– Србија и Република Српска имају споразум о специјалним везама, те за нас Република Српска није иностранство. Ова измена значајна је из практичних разлога, јер ученици сваке године путују на Тару, обилазе Шарган, и сасвим би логично било да оду и до Вишеграда, али за то до сада нису имали дозволу. И није то једина знаменитост, природна и културно-историјска, која може да се види у Подрињу и другим деловима Републике Српске – појаснила је раније помоћница министра просвете Весна Недељковић ову новину у правилнику.

Како би се избегло да основци по неколико пута иду на иста места правилник је прописао да се за ученике једног разреда екскурзија организује сваке године у другом подручју Србије, а то су: Војводина (Бачка, Банат, Срем); Западна Србија са Таром; Југозападна Србија (Златибор, Златар, Увац); Централна Србија – Шумадија и Поморавље; Ибарско-копаонички крај; Јужна Србија (Ниш-Врање); Источна Србија са Ђердапом; Београд и околина.

Школа може планирати и студијско путовање за групу ђака у циљу учења језика и упознавања културе, сарадње у оквиру пројеката и других облика образовно-васпитног рада, а које се изводи уз претходно прибављену сагласност надлежне школске управе. Студијско путовање је саставни део годишњег плана рада школе којим се ближе уређује његова организација, циљеви и задаци. У правилнику се не помињу путовања која мимо школе у сопственој режији организују неки наставници. У Министарству просвете кажу да је то забрањено и регулисано другим прописима, између осталог Законом о основама система образовања и васпитања.

Извор: Данас

Top