Home >> Образовање,Реформа >> Друштво математичара Србије: Писмо Министру просвете

  • Форум
  • Коментари су искључени на Друштво математичара Србије: Писмо Министру просвете

Друштво математичара Србије
Београд, Кнеза Михаила 35/IV
Тел. 011-3036818, 3284744
факс 011-3036819, 3284733
www.dms.org.rs

Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Кабинет министра
Министру проф. др Жарку Обрадовићу
У Београду, 5. фебруара 2013. године
Господине министре,

Друштво математичара Србије је са разумевањем али и жаљењем прихватило чињеницу да због обавеза у Скупштини Републике Србије 12. јануара ове године нисте могли лично да присуствујете отварању Републичког семинара за наставнике математике и рачунарства, већ сте послали изасланика господина Миодрага Стаменковића. Да сте присуствовали, могли сте да од око 500 присутних наставника математике и информатике из целе Србије (укључујући и АП Космет) чујете непосредни глас незадовољства многим активностима вашег Министарства. На том скупу је акламацијом усвојен став да је Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гл. РС 13/2012) из много разлога неприменљив и лош. Исто тако, Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. гл. РС 74/2011) садржи нелогичне и неприменљиве одредбе, као што је одредба члана 14 став 10 (која показује елементарно незнање основних математичких операција, јер ако ученик има десет оцена од којих је девет јединица и једна двојка, на основу одредбе тог члана морала би му се закључити прелазна оцена). Скуп је акламацијом усвојио захтев да ова два правилника буду на одговарајући начин измењена, уз учешће одговарајућих стручњака и мишљење наставника.

На овом скупу, као и на прошлогодишњем одговарајућем скупу чуло се и велико незадовољство Општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања које је приредио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и усвојио Национални просветни савет. Није прошло много времена, те се недавно појавио и предлог Општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања, такође спремљен у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Оба ова документа су рађена под великим утицајем мале групе психолога са Филозофског факултета Универзитета у Београду који немају никакво наставно искуство у основној и средњој школи, као и неких непознатих страних консултаната, при чему уопште нису консултована домаћа стручна друштва, у овом случају Друштво математичара Србије. Сам принцип на коме су стандарди израђени није прихватљив, а посебно став да се стандарди користе приликом израде будућих наставних планова и програма (члан 74 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, Сл. гл. РС 72/2009 и 52/2011) и начин на који се стандарди оперативно користе у школама. Сами стандарди, поред тога, обилују стручним грешкама и недореченостима. Рок који је дат за јавну расправу је непримерено кратак, а сама расправа дозвољава само конкретне примедбе на поједине стандарде, а не и на концепцију у целини. Стога Друштво математичара са негодовањем одбацује стандарде за наставу математике и у основној и у средњој школи.

Друштво математичара Србије такође изражава незадовољство догађајима у Националном просветном савету Републике Србије, у коме се по кратком поступку и без консултација са стручном базом усвајају измене наставних планова и програма огледних профила у средњим стручним школама. Овим изменама се средње стручне школе, које су деценијама понос Србије и српске просвете, претварају у некадашње школе ученика у привреди. Један од проблема представља Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС 72/2009 и 52/2011), који у свом члану 72 став 2 прописује однос општих и стручних предмета у процентима.

Сви поменути акти донети су у време када сте Ви на функцији министра. Стога сматрамо да сте Ви лично одговорни за све негативне последице за квалитет српске просвете које ће из ових аката произаћи. Тражимо од Вас да покренете поступак измене спорних аката, уз широке консултације са стручним друштвима. У случају покретања таквог поступка, стојимо Вам на располагању.

Проф. др Александар Липковски
председник Друштва математичара Србије
професор Математичког факултета Универзитета у Београду

Top