Home >> Историја >> Драгутин Којић

Правник и политичар; министар просвете од 5. јануара до 5. новембра 1932.

Рођен је у Закути, Срез гружански, 20. октобра 1888. Гимназију је завршио у Крагујевцу, а Правни факултет у Београду и Паризу, где је докторирао.

После завршених студија, неко време је провео у дипломатској служби.

Као резервни попоручник учествовао је у Првом светском рату. Био је члан Пашићевог кабинета у избегличкој влади на Крфу, па секретар Српског представништва у Лондону, и неко време секретар српске делегације на мировној конференцији у Паризу.

У политички живот ступио је врло рано као члан Народне радикалне странке. За народног посланика изабран је први пут 1923. у Крагујевачком изборном округу, у којем је биран и на каснијим изборима 1925. и 1927. На изборима 1931. представљао је Гружански срез.

Био је министар трговине и индустрије 1923; министар саобраћаја и заступник министра шума и руда 1923; министар шума и руда 1924; министар правде 1931; министар на расположењу и народни посланик 1932.

Донео је Привремени наставни план и програм за вишу народну школу у Краљевини Југославији 26. августа 1932, који је ступио на снагу у септембру исте године.

На предлог министра затворенио је 13 непотпуних средњих школа; 12 потпуних средњих школа је сведено на непотпуне; затворено је 5 учитељских школа у Краљевини. Мушка и женска учитељска школа спојене су у једну у Загребу, Љубљани и Марибору; затворена је Трећа реална гимназија у Љубљани и Реална гимназија у Копривници. Штедња, затварање гимназија и средњих школа, увођење школарине, пооштравање услова за упис у гимназије само су неке од мера његове просветне политике.

Прописао је правила о вршењу верских дужности ученика средњих и средњих стручних школа православне, католичке и других вероисповести; такође, и правила о полагању практичног учитељског испита; о полагању државног и стручног испита за професоре и учитеље вештина уметничких школа (музичких и уметничких академија и школа и конзерваторија); о нижем и вишем течајном испиту у реалним и класичним гимназијама и реалкама; о учитељском испиту зрелости у Вишој домаћичкој школи у Старом Футогу, и правилник о наплати улазница за разгледање државних музеја.

Умро је у Београду 26. новембра 1941. године.

ДЕЛА: L’Annexion de la Bosine et de l’Herzegovine et le droit international public, Paris 1910; Политичке и правне расправе, 1926.

Top