Home >> ПКУ,Синдикат >> Дневник: Попуна наставника с листе вишкова

Последњих дана просветне раднике су узнемириле информације, чак и из неких школских управа, да се сходно Закону о буџетском систему којим је проглашена забрана запошљавања код свих корисника јавних средстава до 2015. године, ни у школама убудуће неће моћи запошљавати

– По информацијама које смо добили од министра финансија Лазара Крстића, школе су изузете од забране запошљавања јер би онемогућавањем запошљавања на одређена радна места ослобођена због одласка запосленог у пензију или на боловање, било немогуће организовати и одржавати наставу – каже Здравко Ковач из Независног синдиката просветних радника Војводине. – У тим случајевима у школама ће и даље бити могуће преузимање с листе запослених за чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба јер је и то заснивање радног односа, а уколико одговарајућег кадра на тој листи нема, онда ће се за свако ново запошљавање морати добити сагласност.

По његовим речима, директори школа ту сагласност тражиће у складу с Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Уредба, која је донета 20. децембра, предвиђа могућност новог запошљавања, али само на упражњено радно место које је предвиђено систематизацијом, било је попуњено од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буyетском систему, а постало је слободно услед престанка радног односа по било којем основу лица које је било распоређено на том радном месту, односно које је обављало послове тог радног места.

ДДевечерски

One Comment

  1. zabrinuta каже:

    A sta sa nastavnicima sa nepunim radnim vremenom? Oni ce izgleda da rade do penzije sa tom normom sa kojom su i poceli.

Top