Home >> Друштво >> Бура због спорних доктората

Бура због спорних доктората

Приватни факултети незадовољни јер им комисија не признаје све дипломе. „Мегатренд“: Са истим дипломама студије акредитоване 12 година

МЕЂУ приватним универзитетима чије докторске дипломе Комисија за акредитацију оспорава у процесу реакредитације је и „Мегатренд“. Мањим делом је реч о њиховим предавачима, који су докторирали на „Мегатренду“, а већим делом о њиховим бившим студентима који су сада предавачи на другим факултетима. Они сматрају да су оштећени одлукама Комисије за акредитацију, јер, како тврде, она прописе примењује ретроактивно и селективно.

Према речима Гордане Церовић, генералне секретарке „Мегатренда“, докторске дисертације брањене према ранијим прописима прошле су све провере и не могу сада, после 12 година, да буду оспораване.

– Са истим тим докторским дипломама професора акредитовани су студијски програми широм Србије, на различитим универзитетима и високим школама, и никада није било проблема. То је радила иста та комисија која их сада оспорава – каже Гордана Церовић. – Много пута нам је долазила инспекција, која је прегледала досијее запослених и никада није имала примедбу. Овакве одлуке стварају правну несигурност.

Наша саговорница сматра да прописе у области образовања треба да тумачи Министарство просвете, а не КАПК. Она мисли да нови правилник о акредитацији, усвојен у октобру, не може да буде примењиван на људе који су већ изабрани у звања.

– Овакво тумачење може да направи огромну штету. Ако нису валидни докторати професора, онда то значи да су спорне и дипломе студената које су они испитивали и оцењивали. Па то би био проблем за хиљаде људи и зато не може овако да се тумачи – каже Церовић.

Због два документа КАПК оспорава поједине докторске дипломе. Једне су стечене на факултетима који нису имали сагласност о извођењу магистарских студија, по старом закону, пре 2005. године. Други немају наставни план и програм за докторске студије, опет за исти период, пре увођења „Болоње“.

„Сингидунум“ има сагласност

У ТЕКСТУ „Поправни за чак 2.000 доктората“, објављеном у јучерашњем издању „Новости“, поткрала се грешка, те је Универзитет „Сингидунум“ наведен у групи универзитета којима Комисија за акредитацију спори валидност доктората професора, доцената и асистената, у поступку реакредитације. Са овог универзитета поручују да од свог оснивања за све нивое студија имају све потребне дозволе и акредитације, те да су њихове дипломе валидне. Пре увођења Болоњског процеса и Закона о високом образовању, донетог 2005. године, „Сингидунум“ је, у складу са Законом о универзитету, имао сагласност о извођењу магистарских студија, поручују из овог универзитета. Управо то је документ који поједини приватни факултети немају, па због тога КАПК докторске дипломе издате на таквим факултетима не жели да прихвати у процесу реакредитације.

(Новости)

Top