Home >> Синдикат >> БСП

Састанак београдских синдиката просвете

 

У просторијама СРПС-а одржан је још један у низу заједничких састанака представника београдских синдиката СРПС (СОБ), ФБГ, ФБОШ, СБОШ, ФССШБ и ГСПР „Независност“.

Тема састанка је била даља сарадња на подручју Београда, на што ширем плану. Учесници су се договорили да направе координациону структуру и да одреде координаторе за поједине заједничке послове. Такође, разговарало се и о првим заједничким захтевима које ће БСП ускоро упутити просветним властима Београда.

С обзиром да је заједничка иницијатива још увек претежно на нивоу председника ових синдикалних организација, договорено је да овај договор, као и сви будући договори, подлежу одобравању главних и извршних одбора појединих синдиката.

 

Top