Home >> Друштво >> Боловање до 60 дана без комисије

Боловање до 60 дана без комисије

 

Један од првих Закона које би требало да усвоји нова Влада јесте Закон о здравственом осигурању, а Нацрт измена Закона о здравственом осигурању пред посланицима би могао да се нађе на јесен како би примена могла да почне почетком следеће године.

Овај нацрт доноси низ новина. а на првом месту је дужина боловања које може да отвори изабрани лекар. Према Нацрту, доктор опште праксе убудуће ће моћи да отвори двоструко дуже боловање а да пацијент не мора да иде на комисију – до 60 дана уместо до 30, осим у изузетним случајевима, прописаним законом.

Како је раније договорено, родитељи деце болесне од рака, тешког оштећења можданих структура и других тешких обољења имаће право на боловање током комплетног лечења детета до његове 18 године. На овај начин уводи се могућност да другостепена комисија, на предлог здравствене установе која обавља делатност на терцијарном нивоу здравствене заштите у којој се дете лечи и упута изабраног лекара, на сваких шест месеци продужи трајање права на накнаду зараде. Такође, предложено је да се висина накнаде утврди у износу од 100 посто од основа за накнаду зараде. До сада су родитељи имали право на боловање од свега четири месеца, а надокнада је износила 65 одсто плате.

Новина је и да ће жене којима је због карцинома уклоњена једна или обе дојке, убудуће реконструкцију или корекцију дојки добити о трошку државе. Овом изменом Закона о здравственом осигурању предложено је проширивање права осигураних лица – жена код којих је извршена мастектомија једне дојке, тако што се обезбеђује естетска корекција друге дојке на терет средстава обавезног здравственог осигурања, што до сада није био случај. Према сада важећем Закону о здравственом осигурању на терет обавезног здравственог осигурања осигуранице су имале право на реконструкцију само једне дојке након одстрањивања дојке након извршене мастектомије, али не и на реконструкцију обе дојке, чак ни уколико би и друга била одстрањена.

Убудуће, плаћања партиципације биће ослобођени и даваоци органа, ћелија и ткива, као и припадници нарочито осетљиве популације – стари, деца, жене, труднице, породиље, Роми. Чак и без оверене књижице, предлог је да се оболели приме на палијативно лечење, као и на прегледе који су предвиђени националним скрининг програмима (рано откривање рака дојке, дебелог црева или рака грлића материце).

Е. Д.

Лечење и ван матичне филијале

Изменама Закона о здравственом осигурању омогућиће се да се право на накнаду трошкова превоза у вези с коришћењем здравствене заштите обезбеди осигураним лицима односно пратиоцима осигураних лица, без обзира на то да ли је осигурано лице упућено у здравствену установу која се налази на подручју односно која је ван подручја матичне филијале. Овом изменом Закона о здравственом осигурању предложено је проширивање права на накаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите за осигурана лица односно пратиоце осигураних лица, без обзира на то да ли је осигураник упућен у здравствену установу која се налази на подручју односно која је ван подручја матичне филијале, у складу са одредбама закона.

(„Дневник“)

 

Top