Home >> ПКУ >> Београд: Технолошки вишкови

Данас смо од Школске управе Београд добили нову, допуњену листу технолошких вишкова  и потреба. Број радника – технолошких вишкова повећао се на 789, а број потреба за радницима на 282. Међутим, уверени смо да ни ове бројке нису коначне, јер многи директори београдских школа крију своје вишкове и мањкове, како би себи омогућили даљу контролу запошљавања људи. Али, о томе ћемо у наредним чланцима!

Top