Home >> Синдикат,Слајдер >> Апелациони суд одбио жалбу XII београдске гимназије

  • Форум
  • Коментари су искључени на Апелациони суд одбио жалбу XII београдске гимназије
Апелациони суд одбио жалбу XII београдске гимназије

Апелациони суд у Београду одбио је жалбу XII београдске гимназије на пресуду Другог основног суда у спору који је против школе водио Н.С. члан Форума београдских гимназија, запослен у наведеној гимназији, а у вези са закинутом  накнадом за коришћење годишњег одмора 2014. године. Оваквом одлуком Апелационог суда, пресуда коју је донео Други основни суд је постала правоснажна и извршна.

Форум београдских гимназија је у јуну 2017. године позвао своје чланове да покрену судске спорове против послодаваца, уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја не пристане на вансудско поравнање око исплате закинутог дела накнаде.

Након годину дана и првостепене пресуде у корист члана ФБГ-а, недавно је стигла и пресуда Апелационог суда, којом се одбија жалба XII београдске гимназије у овом поступку и потврђује пресуда првостепеног суда, а којом се XII београдска гимназија обавезује да исплати закинути део накнаде уз припадајућу законску камату.

Top