Home >> ПКУ,Синдикат,Штрајк >> 4 синдиката просвете: О минимуму процеса рада

  • Форум
  • Коментари су искључени на 4 синдиката просвете: О минимуму процеса рада

Организовање и учешће у штрајку не представља повреду радне обавезе и не може бити основ за покретање поступка за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности запосленог.

 

Top