Home >> Синдикат >> Одговор министра просвете синдикатима

Одговор министра просвете синдикатима

Министар ПНТР Младен Шарчевић послао је синдикатима одговор на питања постављена на раније одржаном заједничком састанку. Министар се очитовао на примедбе синдиката у вези формирања одељења, вишкова и мањкова, проблема запослених са 6-тим степеном стручности, Споразумом и ПКУ:

dopi za srps

 

Top