Home >> Гимназије ФБГ

Гимназије ФБГ

Р.б. Назив Адреса Телефон
1 Прва београдска гимназија Цара Душана 61 011/3284 – 572
2 Филолошка гимназија Каменичка 2 011/3031- 295
3 Трећа беогр. гимназија  Његошева 15  011/3640-942
4 Шеста београдска гимназија Милана Ракића 33 011/2412 – 686
5 Седма београдска гимназија Шејкина 21а 011/2412 – 593
6 Осма београдска гимназија Грчића Миленка 71 011/3193 – 352
7 Десета беогр. гимназија Пролетерске солидарности 1а 011/2135 – 722
8 Спортска гимназија Петра Чајковског 2а 011/2650 – 754
9 Дванаеста беогр. гимназија Војводе Степе 82 011/2460 – 541
10 Тринаеста беогр. гимназија Љешка 47 011/2555 – 151
11 Четрнаеста беогр. гимназија Хаџи Проданова 5 011/3444 – 295
12 Гимназија „Патријарх Павле“ Гочка 40 011/2322 – 809
13 Гимназија “Свети Сава“ Ресавска 58 011/2658 – 921
14 Математичка гимназија Краљице Наталије 37  011/2681-721
15 Гимназија Обреновац Милоша Обреновића 90 011/8721 – 202
16 Гимназија Младеновац Милосава Влајчића 25 011/8231 – 366
17 Гимназија Лазаревац Р. Терзића 6 011/8129 – 480
Top