Home >> Саопштења,Синдикат,Слајдер >> Зашто за просветне раднике из Београда не важи закон?

  • Форум
  • Коментари су искључени на Зашто за просветне раднике из Београда не важи закон?
Зашто за просветне раднике из Београда не важи закон?

Форум београдских гимназија поставља питање градоначелнику Београда, господину Зорану Радојичићу, заменику градоначелника Београда, господину Горану Весићу и секретару за образовање, господину Славку Гаку, зашто за просветне раднике у Београду не важе закони који важе за просветне раднике у другим градовима?

Форум београдских гимназија позива представнике градских власти да објасне како је могуће да град који се најбрже развија у региону, који има највећи буџет у региону, не може да обезбеди просветним радницима накнаду за превоз, што је у складу са Законом о раду, као и у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Убеђени смо да су представници градских власти упознати са чињеницом да су просветни радници из Београда једини који не могу да остваре право које им, у складу са законом припада, а које подразумева да сваки запослени може да се определи да ли жели да му послодавац исплаћује накнаду за превоз у висини месечне карте или жели да добија месечну карту. Супротно томе, запосленима у београдским школама су наметнуте бус плус претплатне карте.

Уколико је идеја да се на тај начин сачува јавни градски превоз, такав став би могао бити легитиман уколико би градске власти добиле сагласност просветних радника, у супротном оваквим поступањем намеће се решење које је просветним радницима неприхватљиво.

Форум је у више наврата покушавао да ступи у контакт са представницима Секретаријата за образовање, као и са замеником градоначелника, међутим, до данас нисмо добили позив на разговор у циљу решавања овог проблема.

          Узимајући све наведено у обзир, Форум позива представнике градских власти да што хитније реше овај проблем или да организују заједнички састанак са представницима Форума и других синдиката на којем би било пронађено решење у складу са законом, јер у супротном сви чланова Форума, као и други запослени у београдским школама, биће принуђени да потраже решење судским путем.

Top