Home >> Образовање >> Увести три часа физичког васпитања недељно

  • Коментари су искључени на Увести три часа физичког васпитања недељно
Увести три часа физичког васпитања недељно

Спојити физичко и изборни спорт

Физичко васпитање у основним и средњим школама требало би да буде заступљено са три часа недељно, а у њему би требало да буду обједињени садашње физичко васпитање и изборни спорт.

То је један од закључака конференције „Савремене тенденције наставе физичког васпитања“, која је у организацији Удружења педагога физичке културе Београда одржана крајем августа.

Наставници физичког предлажу и осавремењивање наставних програма, али и увођење система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика уз јединствену батерију тестова на националном нивоу.

Удружење педагога физичке културе Београда иницира успостављање сарадње са Министраством одбране и Министарством унутрашњих послова и позива на успостављање чвршће и свестраније сарадње са матичним факултетима у циљу унапређивања физичког васпитања и школског спорта.

(„Блиц“)

Top