Home >> Синдикат >> Упутство за преузимање вишкова

Упутство за преузимање вишкова

Срећно!

Хајде да овога пута опростимо Министарству просвете што директорима школа није раније послало ово упутство!

Много је важније то што упутство садржи све елементе који су потребни за успешно распоређивање вишкова радних места и вишкова часова. Улога Радне групе и радних подгрупа је сасвим јасна, директори школа ће за неколико дана (уверени смо) већином испунити своја задужења, а синдикати су спремни да контролишу цео процес, како би се постигао што бољи успех.

Свим члановима и нечлановима, критичарима и критизерима, директорима и запосленима, оптимистима и песимистима, оваквима и онаквима – желимо да се овај одговоран посао спроведе што боље, како би многе наше колеге попуниле норму. Срећно!

uputstvo-1 uputstvo-2 uputstvo-3 uputstvo-4

Top