Home >> Друштво,Образовање >> Стручно усавршавање: Приоритетне области

Коментар ФБГ: Доњи списак приоритетних области (које је законодавац писао хрватском латиницом, па смо морали да га пресловљавамо на српски језик и српско писмо) од значаја за развој образовања и васпитања говори о намери стратега да школа не треба да буде полигон за стицање и развијање знања, већ да је треба претворити у социјалну установу.

Спроведимо следеће доказивање:

1. Уколико бисмо из доње текста избацили следеће речи: „превенција“, „инклузија“, „јачање“, „управљање“, „сарадња“,

од свих наведених приоритетних области остала би само она под бројем 8: „ИКТ“;

2. Убацимо променљиву „ИКТ“ у следећу функцијску формулу:

                    Ф1: Образовање = класично + ИКТ + мотивација наставника + напредовање у служби + распон плата 30%,

3. Добијамо еквивалентну формулу образовања:

                    Ф2: ОБР(х) = КЛАС (х) + ИКТ + МОТИВ(х) + НАПР(х) + РАСПОН(х).

Програми и приоритетне области сталног стручног усавршавања

………………..

Члан 8

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања

јесу:

1) превенција насиља, злостављања и занемаривања;

2) превенција дискриминације;

3) инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих

група;

4) комуникацијске вештине;

5) учење да се учи и развијање мотивације за учење;

6) јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода

наставе и управљања одељењем;

7) сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима;

8) информационо-комуникационе технологије.

2Comments

  1. Jelena каже:

    U čemu je razlika između hrvatske i srpske latinice?!?

    • Vladan Božović каже:

      Ni u čemu, Norvežani su prepisali od Finaca, Šveđeni od Norvežana, Belgijanci od Šveđena , Austrijanci od Belgijanaca, Hrvati od Austrijanaca a Srbi od Hrvata. Resavska škola u punom zamahu. Svaki sledeći je lošije prepisao od onog prethodnog, pa je do nas stigla Monti-Pajtonovska verzija. Ja kao velikopoštovani profesor kažem ovako: SEDI DOLE, SVIMA KEČINA!!!!!!!

Top