Home >> Синдикат >> СРПС: Примедбе министру просвете

СРПС: Примедбе министру просвете

Примедбе Синдиката радника у просвети Србије на радну верзију Закона о запосленима у јавним службама

Уз обавештење о састанку и преговорима везаним за Закон о запосленима у јавним службама и Вашу иницијативу везану за слање писаних примедби, предлога и сугестија можемо да питамо и констатујемо само ово:

• Да ли су радна група, ресорна министарства и остале надлежне институције заузеле став око члана 1 Предлога нацрта Закона о запосленима у јавним службама? Ако јесу, који је њихов став? Ако нису очекујемо Ваше образложење на почетку сутрашњег састанка.

• Уколико надлежни нису спремни, односно немају новац који је потребан да би се запослени у области образовања уједначили применом Закона о платама са платним разредима и овог закона, ЗАХТЕВАМО брисање чланова 159 и 160. Чланом 159 предлагач жели да суспендује све одредбе које су већ дефинисане другим законима за јавну службу као и колективним уговорима. То је неприхватљиво. Такође, чланом 160 дефинисано је задржавање постојеће плате. Другим речима, сви они који имају тренутно више него што би им закон омогућио задржавају своју плату, а пошто нема новог новца потпуно је јасно да то следује и просветним радницима. На тај начин примена овог закона као и Закона о платама у јавном сектору неће имати пуну примену бар још 20 година.

• Следеће питање везано је за члан 108 овог нацрта. Да ли је министарство остало при ставу да се основица утврђује одлуком Владе Србије уз прибављено мишљење Социо-економског савета?

Уколико су одговори на ова питања негативни и неповољни по запослене у области образовања, уз изјаву коју је дала ресорна министарка Ана Брнабић о најави да ће закон бити донет политичком одлуком невезано за евентуалне штрајкове и протесте, сматрамо да је наше присуство само у форми украса у лажном социјалном дијалогу. Представници СРПС ће сутра бити на заказаним преговорима али на почетку очекујемо одговоре на ова питања. Форма у којој Ви само записујете наше сугестије а нико не преузима било какву обавезу да била шта од тога буде у предлогу закона за нас је НЕПРИХВАТЉИВА!

За СРПС:
Слободан Брајковић, председник

Top