Home >> Синдикат >> СРПС прети протестима наставника

СРПС прети протестима наставника

Нова синдикална просветна година званично је почела данас!

Са данашње седнице Председништва Синдиката радника у просвети Србије послат је званичан допис Влади РС и надлежним министарствима у вези најављеног Закона о запосленима у јавним службама:

Pismo SRPS

(Инфо ФБГ)

Top