Home >> Друштво,Синдикат >> Школе губе спорове, држава не плаћа

Д. Девечерски, „Дневник“:

Плени се чак и новац за ђачке екскурзије

Тренутно су, само у Војводини, због изгубљених судских спорова блокирани рачуни 17 основних и три средње школе – а у осталом делу Републике број таквих школа је дупло већи – те се с тих рачуна плене све паре, укључујући не само буџетске, већ и новац ученика, односно родитеља, за екскурзије као и друга средства која се затекну на рачуну. Међутим, ни ребалансом републичног буџета новац који школе треба да исплате на основу правоснажних судских пресуда није обезбеђен.– Пошто се ради о нешто мање од 13 милиона динара, сматрамо да је реч о неодговорности Републичке владе, а не о немогућности да се та симболична свота пребаци школама и њихови рачуни одблокирају – каже генерални секретар Синдиката радника у просвети Србије Здравко Ковач. – Тим пре што су судске спорове водили по инструкцијама људи из Министарства просвете, чак и онда када су биле ирационалне, па самим тим за губитак спорова и не сносе кривицу. Покрајинска влада је у овом случају немоћна јер и досад није имала изворна средства, него трансферна.

Ситуација није ништа боља ни када је у питању исплата отпремнина запосленима у просвети који одлазе у пензију или су проглашени технолошким вишком, што је, по одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, такође сада обавеза Републике.
– Проблем с исплатом отпремнина имали смо и лане и преклане и мада се ради о веома скромној своти од само три плате, коју су неки чекали и по две године, отпремнине су, ипак, с великим заостатком, исплаћене – каже Ковач.

– Одредбама новог Закона о основама система образовања и васпитања јасно је и недвосмислено регулисана обавеза републичког буџета да обезбеди новац за исплату тих отпремнина и просветним радницима у основним и средњим школама у Војводини. У складу с тим законом и Законом о утврђивању надлежности АП Војводине, Покрајинска скупштина није планирала новац за то за ову годину, очекујући да ће то учинити Народна скупштина републичким буџетом и да ће паре бити планиране у обиму довољном да и војвођански просветари добију отпремнине. Нажалост, то се није десило. О томе је Покрајина обавестила и све школе у Покрајини, а функција Покрајинског секретаријата свела се на услуге евидентирања броја наших колега које су школске дневнике заменили пензионерским картицама.

И док су лањски и преклањски пензионери некако обештећени ребалансом буџета прошле године, после којег су Покрајини пребачена трансферна средства, овогодишњи пензионери нису дочекали да уђу у законом утврђену процедуру.

– Истина, из републичког буџета за исплату отпремнина ове године пребачено је 95,6 милиона динара и од тога је у првом полугодишту ове године исплаћено 112 отпремнина у основном образовању и 53 у средњем, у укупном износу од око 73 милиона динара – каже Ковач. – С обзиром на то да се увек нешто већи број пензионера појављује крајем школске године или крајем календарске године, може се очекивати да се број војвођанских просветних пензионера повећа у другом полугодишту, а да истовремено за њихове отпремнине нема пара у војвођанском буџету, који је, у ствари, проточни бојлер за новац од републичког буџета до рачуна школа.

По очекивањима статистичара из Покрајинског секретаријата, у другој половини ове године у пензију ће из школа у Војводини отићи око 350 запослених те за њихове отпремнине треба око 105 милиона динара, а за отпремнине још педесетак технолошких вишкова потребно је око 20 милиона.

Пошто у овом тренутку новца ни за отпремнине ни за изгубљене судске спорове у школама нема ни у једном буџету, синдикат је упутио дописе премијеру Србије, те министрима финансија и просвете, са захтевом да Влада сагледа ове проблеме и нађе техничку могућност да за ову годину пренесе Покрајинском секретаријату паре потребне за отпремнине, технолошке вишкове и трошкове по пресудама у школама.

 

Top