Home >> ПКУ >> Синдикати школа Београда: О превозу

Градоначелнику града Београда
Градском секретаријату за образовање
Градској управи

Предмет: молба за рефундирање трошкова превоза просветним радницима који користе сопствени превоз

Поштовани,

на основу бројних иницијатива из београдских основних и средњих школа, синдикати свих школа у београду вас моле да одобрите рефундирање трошкова запосленима у просвети који користе сопствени превоз, у вредности месечне допуне за „бусплус“ картицу. Процењујемо да лични превоз користи једна трећина запослених, за коју ће град плаћати превоз гсп-у. Молимо вас да ускладу са ПКУ за запослене у просвети, поступите као и у осталим службама у граду, које добијају новац у висини трошкова превоза градским превозом.

Форум београдских основних школа

Форум средњих стручних школа

Форум београдских гимназија

Top