Home >> Синдикат >> Седница Републичког одбора СРПС-а

Седница Републичког одбора СРПС-а

Дана 18. новембра 2017. године одржана је седница Републичког одбора Синдиката радника у просвети Србије. На наведеној седници донете су следеће одлуке:

1. Mења се Статут Синдиката радника у просвети Србије.

Новим изменама Статута промењене су дискриминаторске одредбе Статута, којим су оснивачи СРПС-а били у далеко повољнијој позицији у односу на придружене чланице. Нови Статут је урађен по принципу равноправности свих чланова СРПС-а, а у складу са основном синдикалном идејом солидарности и равноправности. Чланом 1. Споразума, који је Синдикат радника у просвети потписао са придруженим чланицама (ФБГ, ФССШ, СПРВ) предвиђају се једнака права за придружене чланице, као и оснивачима СРПС-а. Наведена тачка Споразума предвиђа и промену Статута, што је на данашњој седници и изгласано.

2. У складу са изменама, изабран је заменик председника Синдиката радника у просвети Србије. За заменика је изабран Милан Трбовић.

3. Одређен је термин Конгреса СРПС-а. Конгрес ће бити одржан у марту 2018, а тачан датум ће бити накнадно прецизиран.

4. Предложени су кандидати за представника СРПС-а у Националном просветном савету.

(СРПС)

Tags :
Top