Home >> КГС,Реформа >> Реформа гимназије: Писмо КГС

Реформа гимназије: Писмо КГС

Националном просветном савету РС – председници Др Десанки Радуновић,

Министарству просвете – државноj секретарки Др Тинде Ковач-Церовић, помоћнику министра за средње образовање Богољубу Лазаревићу

Поштовани,

Као што Вам је познато, иницијативу за оснивање Конференције гимназија Србије (КГС) покренуо је Форум београдских гимназија, који делује у оквиру Уније синдиката просветних радника Србије, са циљем да се професори гимназија укључе у расправу о предстојећим променама у гимназијама. Част нам је што сте и Ви присуствовали оснивању КГС и тиме допринели важности тог догађаја у нашем образовању.

Као први корак ка укључењу професора гимназија у предстојеће промене, КГС је током јесени спровела велику анкету у гимназијама Србије на тему: “Какву гимназију хоћемо?”. Садржај анкете је био заснован на нацрту „Наставног плана за гимназију“ ЗУОВ, нацрта „Праваца развоја и унапређивања квалитета предшколског, основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања 2010-2020“ Националног просветног савета,  и ставова Заједнице гимназија и Форума београдских гимназија. У анкети је учествовало  1153 професора, или око 25% свих професора који раде у гимназијама.

Координациони тим КГС је, на основу резултата своје анкете, заузео следеће виђење предстојећих промена у гимназијама:

  1. Да Министарство просвете усвоји прво стратегију образовања Србије, па на основу ње усвоји стандарде постигнућа ученика гимназија, који би били основа за израду планова реформисане гимназије,
  2. Да се обезбеде средства за реформу пре њеног извођења,
  3. Да се у 10-15 гимназија које имају услова за једносменску наставу уведе пилот-програм, после чије евалуације би се реформа спровела и у осталим гимназијама,
  4. Да се реформи приступи тек пошто се обезбеде средства и пошто се заврши и евалуира пилот-програм,
  5. Да се на основу претходно усвојених стандарда постигнућа и ставова факултета уведе екстерна матура која би омогућавала директан упис на факултете,
  6. Да се, у складу са стандардима постигнућа, локалној самоуправи, школама и наставницима омогући већа аутономија у планирању и извођењу наставе,
  7. Да гимназија нема смерове, већ да се ученици у другом разреду опредељују за 2, у трећем за 4, а у четвртом за 6 часова из понуђене листе изборних предмета,
  8. Изборне предмете понудити појединачно и водити рачуна да ученици бирају предмете из друштвених или природних наука у складу са матуром и будућим избором факултета,
  9. Број предмета смањити у оним областима где то ученика неће ометати у постизању резултата, али највише за 2 предмета,
  10. Најмањи број ученика за које може да се организује настава је 10, а оптималан недељни број часова је 30.

У међувремену је Национални просветни савет усвојио предлог документа „Правци развоја и унапређивања квалитета предшколског, основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања 2010-2020“, а Завод за унапређивање образовања и васпитања је донео коначну верзију „Плана за гимназије“.

Гледано из нашег угла, чини се да на релацији МП – НПС и даље има супротних ставова, да не постоји сагласност по многим питањима, и да неких кључних аспеката реформе гимназије нема у документима и једне и друге стране (једносменска настава, пилот-гимназије, финансирање…)

Ми смо дубоко уверени да без учешћа самих професора нема добрих промена и решења, и зато мислимо да је неопходно да се капацитативност коју има КГС искористи у те сврхе, а на добробит свих у образовању. Резултати анкете само су једна назнака могућег учешћа и сарадње на заједничком послу.

 

Молимо Вас да учините напоре како бисте пронашли начине да професори гимназија узму учешћа у предстојећим променама у гимназијама. Унапред хвала!

За КГС:

Миодраг Сокић, професор Прве београдске гимназије,

председник Форума београдских гимназија,

kоординатор КГС

2011-01-04

Top