Home >> Образовање >> Пропусти у инклузији

Пропусти у инклузији

Омбудсман Зоран Пашалић изјавио да није задовољан резултатима које је до сада постигло инклузивно образовање

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је у среду да није задовољан резултатима које је до сада постигло инклузивно образовање. Нагласио је да су многе школе само делимично, а не у потпуности испуниле захтеве за образовање ученика са сметњама у развоју.

На конференцији за медије представио је резултате извештаја Заштитник грађана о услугама додатне подршке деци и ученицима у образовању. Резултати истраживања показали су да општине најчешће пружају помоћ у виду бесплатног или повољнијег превоза и исхране. Деца са сметњама у развоју поред превоза имају још и личног пратиоца, а неки и педагошког асистента.

Сиромашној деци се пружа помоћ још и у виду бесплатних уџбеника и школског прибора, затим боравка у предшколској установи и у дому, док деца ромске националности имају само услуге за смањење последица сиромаштва. Ученици која живе у удаљеним крајевима имају обезбеђен превоз, а талентовани ђаци добијају подршку, финансијску или наградну.

Заштитник грађана је истраживање спровео уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 145 локалних самоуправа и 48 школа за образовање ученика са сметњама у развоју.

Извор: Новости

Top