Home >> Образовање >> Оцењивање: 1+1+1+1+1+1+1+2 није више 2

 НОВО ОЦЕЊИВАЊЕ: Сви кечеви и једна двојка више не дају прелазну оцену!

 

 

Министарство просвете је изменило и прецизирало правилник о оцењивању ученика, то јест спорни члан 14, чије је тумачење предвиђало да ђаку с неколико јединица и једном двојком може бити закључена прелазна оцена.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању објављен је у “Службеном гласнику” 31. јула, а члан 14 сада каже да “закључна оцена за успех из предмета не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник добијене било којом техником провере знања”.

Закључна оцена за успех из предмета не може бити мања од: одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50, врло добар (4) ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49, добар (3) ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49, довољан (2) ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. Почетком године Друштво математичара Србије затражило је измену правилника из 2011, јер је за њих била спорна одредба која каже да “закључна оцена за успех из предмета не може бити већа од највеће периодичне оцене добијене било којом техником провере знања, нити мања од аритметичке средине свих оцена”.

То би, према тумачењу математичара, значило да се ученику закључује прелазна оцена и у ситуацији када, на пример, од десет оцена има девет јединица и једну двојку.

У Министарству просвете је, након иницијативе да се мења правилник, објашњено да је текст лоше протумачен и да се у пракси не може догодити да ученику који има неколико јединица и једну двојку буде закључена прелазна оцена.

У прецизираном правилнику стоји да одељенско веће утврђује нову оцену гласањем ако не прихвати предлог закључне оцене предметног наставника.

Такође, ученик се оцењује четири пута у току полугодишта, а ако има мање од четири оцене, не може му се извести закључна оцена.Изузетно, ако је недељни фонд часова предмета једна час, ученику може да се утврди закључна оцена ако је оцењен најмање два пута у полугодишту.

Правилник предвиђа да закључна оцена из владања за ђаке од првог до петог разреда не утиче на општи успех, док за ученике од шестог до осмог разреда оцена из владања утиче на њихов успех.

Правилник се примењује од школске 2013/14. године.

Извор: Телеграф

3Comments

  1. Ema каже:

    Ovde je reč o pravilniku o ocenjivanju u osnovnoj školi ali valjda će nešto slično da sklepaju i za srednju ali ja ne vidim da je tu nešto promenjeno ili ne razumem.
    Po mom shvatanju sada je nedvosmisleno ozakonjeno kalkulisanje učenika jer ako recimo u septembru učenik dobije 4 dalje ne mora ništa da uči dvojka mu je garantovana!
    Još drastičnije, ako je na polugodištu dovoljan,dobar, itd. drugo polugodište ne mora ama ništa ni da prepozna – PROLAZI!
    Ja ne vidim da su ovde uvažene primedbe koje je Društvo matematičara dalo i tako će biti sve dok se bude manipulisalo sa aritmetičkom sredinom ocena.

Top