Home >> Образовање >> Нема више преписивања – БУ има нови правилник

  • Коментари су искључени на Нема више преписивања – БУ има нови правилник
Нема више преписивања – БУ има нови правилник

Они са копираним докторатом остају без звања

Сенат Универзитета у Београду усвојио је данас Правилник којим су дефинисане јасне процедуре како се утврђује да је неки писани рад плагијат и мере које изриче декан факултета, а које могу бити и одузимање звања.

Проректор Живан Лазовић каже да оног момента када се посумња да је неки рад плагијат матични факултет формира етичку комисију, која затим иницира формирање стручне комисије на факултету, где једног члана даје веће групација, а два члана сам факултет.

„Стручна комисија када заврши рад подноси извештај етичком комитету, а он обавештава наставно- научно веће и декана. Уколико се утврди да је рад плагијат декан је обавезан да изрекне меру. Уколико је реч о докторату и неко стекао звање на тај начин, декан му одузима звање“, рекао је Лазовић након седнице Сената.

Уколико су незадовољни одлуком стручне комисије, како каже, може да се покрене другостепени поступак пред Одбором за професионалну етику на нивоу универзитета који формира комисију.

„На Одбору за професионалну етику је да донесе непристрасну одлуку и суд када је реч да ли је неки рад плагијат“, наглашава Лазовић.

Мере одговорности предвиђене су и за оне који доприносе прекршајима, али и против оних који неког неосновано оптуже за плагијат.

Ректор Владимир Бумбаширевић каже да ће сви поступци који су у току бити третирани по овом правилнику, који након усвајања на Сенату треба да буде објављен у универзитетском гласнику.

Он није могао да прецизира када ће бити вођен поступак за утврђивање да ли је докторат градоначелника Београда Синише Малог плагијат. На сајту Пешчаник.нет објављен је текст у којем се наводи да је 33 одсто или више текста докторског рада Синише Малог одбрањеног на ФОН-у плагирано.

Сенат је данас осим Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова, усвојио и Кодекс професионалне етике Универзитета и Правилник о раду етичких комисија и одбора за професионалну етику Универзитета.

(www.carsa.rs)

Top