Home >> Реформа >> Нацрт Стратегије образовања

Коментар ФБГ: Још од 2007. године ФБГ се преко свог представника у НПС-у борио за доношење Стратегије образовања. Током претходне две године ФБГ се борио против накарадне реформе гимназије, док се не донесе Стратегија. Сада, када је објављена, Стратегија нам даје шансу да својим учешћем у јавној расправи допринесемо да она добије што бољи завршни облик. Према томе, месец април проглашавамо месецом борбе за што бољу Стратегију! 

Нацрт Стратегије развоја образовања у Републици Србији до 2020. године преузмите овде!

Текст Министарства просвете и науке: Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020. године, бави се утврђивањем сврхе, циљева, праваца, инструмената и механизама развоја система образовања у Србији током наредних десетак година; покушајем да се обликује развој овог система на најбољи познат начин.
Околности које настају у окружењу Србије, посебно у Европској унији, јасно казују да је земљи потребан веома промишљен, организован и квалитетан развој система образовања, јер је то један од кључних услова за развој Србије ка друштву заснованом на знању способном да обезбеди добру запосленост становништва. Ове околности упозоравају да би, у супротном, Србија остала на европској периферији, слабо конкурентна, мало привлачна за инвестирање у секторе који стварају већу нову вредност, изложена даљој емиграцији талентованих и креативних и са утихнулим капацитетима за развој демократског и правичног друштва. Ове околности траже хармонизацију система образовања у Србији са европским простором образовања. Пројекција се ослања на садашње стање система, али је вођена будућим животним и развојним потребама друштва у Србији.

Top