Home >> Друштво >> Министарство просвете запошљава 200 саветника

  • Коментари су искључени на Министарство просвете запошљава 200 саветника
Министарство просвете запошљава 200 саветника

Саветници ће обилазити школе за 40.000 динара годишње

Министарство просвете је објавило конкурс за избор 200 саветника-спољних сарадника који ће од 1. фебруара 2017. до 1. фебруара 2019. године са просветним саветницима посећивати васпитно образовне установе.

Како се наводи у тексту конкурса, за свој рад саветник-спољни сарадник примаће накнаду на годишњем нивоу од 40.000 динара, у две рате.

Конкурс је објављен 16. новембра, а рок за достављање пријава и документације је 15 дана од датума објаве на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Право учешћа на конкурсу имају наставници, васпитачи, стручни сарадници, саветници завода и наставници високошколских установа.

У току календарске године саветник-спољни сарадник ће бити ангажован на укупно четири активности, по налозима министра. Они ће се ангажовати за сарадњу с просветним саветником у стручно-педагошком надзору и спољашњем вредновању рада установа, пружање стручне помоћи наставнику, васпитачу, стручном сараднику, стручним већима, активима и тимовима.

Они могу бити ангажовани и за демонстрирање поступака и метода, одржавање огледног часа или активности, пружање повратне информације о активностима и предузетим мерама наставника, васпитача и стручног сарадника и давање стручних препорука за унапређивање рада. Врста послова за које ће бити ангажован саветник-спољни сарадник, зависиће од потреба школске управе у којој је он ангажован.

На Конкурсу ће бити изабрано максимално 200 саветника, највише за територију школских управа Београд (30), Нови Сад (25) и Сомбор (25).

(Блиц)

 

Top