Home >> Друштво >> Лиценце за директоре на пролеће

Лиценце за директоре на пролеће

Јасмина Ђелић, начелница Одељења за координацију рада школских управа у Министарству просвете у интервјуу за Школски портал објашњава како ће изгледати полагање испита за лиценце и говори о новинама које чекају директоре школа

Лиценцирање директора нема везе са политиком. Обукама за директоре идемо ка професионализацији у систему образовања и васпитања

Директори предшколских установа, основних и средњих школа, чије установе су у екстерној евалуацији добили највише оцене и који имају најмање шест година искуства на пословима руковођења установом, биће први који ће од пролећа наредне године приступити полагању испита за стицање лиценце. За 220 најуспешнијих директора недавно су организоване дводневне обуке као припрема за полагање испита за лиценцу и то на три места – у Београду, Крагујевцу и Зрењанину. Јасмина Ђелић, начелница Одељења за координацију рада школских управа у Министарству просвете, науке и технолошког развоја говори за Школски портал о новинама које чекају директоре школа.

На који начин ће се спроводити процедура за стицање лиценце?

– Све кандидате смо поделили у четири групе. У првој су директори који су на челу установа које су оцењене четворком у спољашњем вредновању квалитета рада, као и они чије установе су добиле тројку, али су у области квалитета која се односи на организацију рада и руковођење постигли највишу оцену. Сви они треба да имају најмање шест година искуства у руковођењу. Друга категорија су директори из установа које су показале нижи степен квалитета у екстерној евалуацији и који немају шест година искуства у руковођењу. Трећа група су директори почетници и сви они који би у будућности желели да конкуришу за то место. Наш закон дозвољава да сва лица која испуњавају услове за васпитача, наставника и стручног сарадника имају право да приступе испиту за стицање лиценце за директоре. Четврта категорија су директори који имају научно звање магистра или доктора наука у области лидерства у образовању и образовних политика.

Шта подразумева обука коју су прошли најуспешнији директори?

 – Искуство петогодишњег спољашњег вредовања квалитета рада образовних установа, али и вишегодишење искуство у стручно-педагошком надзору, показали су да је руководицима, колико год да успешно воде школе, ипак потребна подршка у развоју знања и вештина за послове инструктивно-саветодавног рада у установи. То значи да се очекује квалитетније праћење рада наставника и давање повратне информације о квалитету рада, али и предлагање мера за унапређивање наставе. То је била једна од тема током недавно завршених обука. Друга тема је била улога директора у самовредновању и развоју установе, трећа се односила на лидерство директора, а говорило се и о новом Закону о основама система образовања и васпитања. Тај закон је донео низ оперативних и конкретних решења која се тичу одговорности запослених, ученика и родитеља па смо помогли директорима да та нова решења што успешније примене. Они су током обуке добили упутства како да развију потрфолио, како да спроведу истраживање образовно-васпитне праксе и на основу њега напишу рад. 

Да ли ће све то важити и за остале категорије?

 – Све наведене теме, односно модули биће у фокусу и током обука за све остале кандидате који желе да приступе полагању испита за стицање лиценце. Стручни носилац обука ће бити Завод за унапређивање образовања и васпитања. Обуке ће трајати 13 дана, од тога четири дана интерактивног рада, а девет дана онлајн учење на платформи коју ће поставити Завод.

Портфолио и истраживање које сте поменули биће кључни услови за стицање лиценце, а не класично полагање неких испита…

 – Кандидати ће пред комисијом представљати свој портфолио, који ће развијати према захтевима шест стандарда компетенција директора установа образовања и васпитања и у којем ће документовати да су постигли одређени стандард. Такође ће бити обавезни да прикажу резултате истраживања образовне праксе, спроведеног у њиховој школи или другој установи. Кандидати сами бирају тему за истраживање, али је важно да истраживање има практични значај за развој квалитета рада установе, ефикасности и одговорности свих запослених у школи, ученика и родитеља. Управо су квалитет, ефикасност и одговорност били кључни принципи у припреми новог Закона о основама система образовања и васпитања.

Ко ће први моћи да конкурише за стицање лиценце?

 – Прва група обучених директора имаће прилику да припреми портфолио, спроведе и напише истраживање до марта идуће године, јер се тада очекује доношење правилника којим ће бити уређена сва питања од значаја за програм обуке и стицање лиценце за директоре. Закон је предвидео да директори морају да положе испит за лиценцу у року од две године од дана постављања на ту функцију, у супротном не могу бити руководиоци установе. Систем је тако постављен да ћемо кандидате сукцесивно позивати.

Да ли ће директори који први добију лиценцу бити у предности на конкурсу у односу на оне који је немају?

– Закон то не предвиђа.

Ко ће бити у комисији за лиценце?

– У почетку представници Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Како тај процес буде одмицао планирамо да укључимо у комисије директоре коју су савладали програм обуке за менторство директора, њих има око 60 у Србији.

Изборе за директоре увек су пратиле приче о утицају политике, које нису биле без основа. Како то избећи у овом процесу?

– Лиценцирање директора нема везе са политиком. Обукама за директоре идемо ка професионализацији у систему образовања и васпитања. Они који су сада директори установа нису се током свог иницијалног образовања спремали за ту улогу. Сви су се припремали за послове наставника, васпитача или стручног сарадника, а затим су се у колективима истакли својим трудом, радом и идејама и наметнули се као лидери, због чега су и изабрани.

Не одустајете од концепта да директор, пре свега, треба да буде педагошки руководилац, а не само менаџер?

– То предвиђају и нова законска решења. Захтеви школе пред директоре заиста намећу бројне менаџерске улоге које су их у неочекиваној мери одвојиле од улоге педагошких руководилаца. Ми желимо да реафирмишемо ту тему и то ће бити урађено кроз концепт обуке за директоре и захтеве који се односе на портфолио и за спровођење истраживања.

Да ли ће полагање испита за лиценцу бити бесплатно за кандидате?

– Идемо у правцу решења да обуке и испит за лиценцу не плаћају кандидати, већ да се средства опредељују у установама, као што се примењује и у испитима за лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника.

(Школски портал)

Top