Home >> Друштво,Образовање >> Има ли ЗУОВ преча посла?

Има ли ЗУОВ преча посла?

Коментар ФБГ: Јадно је наше образовање, када се у Заводу за унапређивање образовања и васпитања воде овакви разговори! До сада, трпимо прави терор младића и девојака који се љубе за време школских одмора, а да, као њихови професори, не смемо реч да им кажемо о пристојности (мада ништа лично немамо против).  Да ли ћемо ускоро ми професори трпети и овакве слику, иако имамо свашта против, и ми и остали ђаци?

Има ли ЗУОВ преча посла?

 

27/08/2015 08:54 | Beograd

Nakon zahteva Labrisa da se preispita sadržina udžbenika

Svi diskriminatorni sadržaji biće uklonjeni

DANAS, AUTOR: J. D.

Beograd – U odgovoru koji je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Organizaciji za lezbejska ljudska prava – Labris na zahtev da se sadržaji udžbenika usaglase sa zakonom, navodi se da će svi diskriminatorni sadržaji u udžbenicima biti preispitani i uklonjeni, saopšteno je iz Labrisa.

Ova nevladina organizacija je još u aprilu uputila Zavodu za unapređenje obrazovanja u vaspitanja zahtev za preispitivanje sadržine udžbenika i nastavnih sredstava u kojima su izneti diskriminatorni stavovi i njihovo usklađivanje sa Zakonom o udžbenicima i nastavnim sredstvima. Labris je ponovio zahtev krajem jula, a odgovor je stigao početkom ovog meseca, nakon što je Skupština Srbije, 31. jula.

„U odgovoru koji smo dobile Zavod se obavezao da će pristupiti izradi predloga podzakonskih akata koji će bliže definisati plan udžbenika i standarde kvaliteta udžbenika, priručnika, nastavnih materijala i didaktičkih nastavnih sredstava, pri čemu će se voditi računa i o odrednicama koje eleminišu svaki oblik diskriminatorskog odnosa ili sadržaja u odnosu na sve manjinske grupe ili pojedince“, piše na sajtu Labrisa.

Labris je u zahtevu podsetio Zavod na član 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima – da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti devojčica i dečaka, te da svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, fizičkih i psihičkih svojstava, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja, kao i po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

Labris je Zavodu dostavio i analizu urađenu na uzorku 26 udžbenika koji su u upotrebi iz oblasti psihologije, medicine i biologije. „U tim udžbenicima naišli smo na čak 18 citata u kojima se o istopolnoj ili biseksualnoj seksualnoj orijentaciji govori na uvredljiv, diskriminatoran i nenaučno zasnovan način. Naime, istopolna seksualna orijentacija je još 17. maja 1990. uklonjena sa liste mentalnih bolesti, a Srpsko lekarsko društvo 2008. je javno potvrdilo da homoseksualnost nije bolest“, ukazuju u Labrisu i najavljuju da će uputiti zvaničan dopis Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja sa zahtevom za dostavljanjem vremenskog okvira planiranih aktivnosti za uklanjanje diskriminatornog sadržaja iz udžbenika.

Top