Home >> Друштво,Слајдер >> Због ђачких изостанака кажњени родитељи

  • Форум
  • Коментари су искључени на Због ђачких изостанака кажњени родитељи
Због ђачких изостанака кажњени родитељи

„Политика“:

Казне за родитеље, који се оглуше о слово закона и благовремено не одреагују, износе од 5.000 до чак 100.000 динара

Од доношења новог закона поднето је 89 пријава против родитеља панчевачких несавесних ђака, у два случаја пресуђене су новчане казне, изречено је 11 опомена, остали поступци су у току а један је обустављен

Панчево – Панчевачки ђаци су рекордери Србије у броју изостанака са наставе. Овај неславни податак забележен је током прошле године, када је поднето 89 пријава против несавесних родитеља. Панчево је, такође, и први град у којем је примењен нови Закона о основама система образовања и васпитања који уноси измене у одговорност и обавезе родитеља у вези са понашањем њихове деце у школи.

Тако је, поступајући по законским новинама, овдашњи Прекршајни суд казнио двоје родитеља, и то ученика трећег и седмог разреда основне школе, новчаном казном од 5.000 динара због повећег броја изостанака њихове деце са часова, а које нису могли да оправдају. У поменутим случајевима родитељи су решили да плате казну у законском року, како не би дошли у ситуацију да је „одслуже” друштвено корисним радом, казном затвора или блокадом рачуна до измирења.

Иако се тек у последње време више прича о масовном бежању са наставе, у овом суду кажу да им годинама уназад стижу пријаве и изричу казне несавесним родитељима због неоправдавања изостанака, али и неуписивања деце у први разред.

„Од доношења закона, током 2017. године поднето је 89 пријава против родитеља због изостајања деце из школе. Донето је 13 решења, од којих су две новчане казне и 11 опомена, остали поступци су у току а један је обустављен. Новчане казне су изречене у случајевима када су родитељи опоменути више пута, али ни после тога нису оправдали чак и вишемесечно изостајање своје деце са наставе. Нажалост тај тренд се наставља, па од почетка ове године имамо неколико нових пријава. Приликом доношења пресуде као олакшавајућа околност узима се ако се то први пут догађа, ако је реч о краћем периоду изостајања или тешкој материјалној ситуацији породице. У тим случајевима се, углавном изриче опомена”, каже за „Политику” Сандра Медаковић, портпаролка Прекршајног суда у Панчеву.

Списак „разлога” за масовна неоправдана одсуствовања са наставе је шаролик, од „болести”, писмених, контролних задатака и испитивања, до упражњавања различитих „ваншколских активности”, као што су одласци у играонице, кладионице, па и коцкарнице у старијем школском узрасту, који празне учионице и подижу број изостанака, чак и на хиљаде по једном одељењу.

Закон прописују да је родитељ дужан да у року од 48 сати јави разредном старешини због чега дете не долази у школу, а за осам дана достави школи званично оправдање којим доказује оправданост одсуства са наставе.

У просветној инспекцији додају да ако родитељ не поступи по обавези прописаној законом на сцену ступа школа која је дужна да поднесе прекршајну, односно кривичну пријаву. Даљи поступак је на правосудним органима и ова инспекција у том делу нема никаквих надлежности, већ је дужна да прати поштовање законитости рада директора и школског одбора.

Казне за родитеље, који се оглуше о слово закона и благовремено не одреагују износе од 5.000 до чак 100.000 динара и односе се на више ставки – од бежања деце са часова, али и вршњачког насиља и уништавања школске имовине. 

Top