Home >> Образовање,Синдикат >> СРПС: Седница републичког одбора

 

Седница Републичког одбора СРПС

 

Извештај, 3.10.2013.

 

Петиција

 

Констатовано је да су наставници у школама претерано оптерећени разним облицима педагошке документације. Радна недеља тренутно далеко превазилази 40 часова. Наставници су дошли у ситуацију да немају времена да се посвете ученицима, или да нису у могућности да испуне све што се од њих тражи. Републики одбор својим школама (члановима синдиката и свим осталим запосленима) препоручује да прикупе потписе на захтев који вам шаљемо у прилогу и да нам исте пошаљу електронском поштом.

Захтев ће бити прослеђен Министарству просвете. СРПС ће предложити министру просвете формира сталну комисију (коју ће чинити представници Министарства и представници репрезентативних синдиката) која ће радити на усклађивању обавеза наставника са 40-часовном радном недељом.

 

Коефицијенти

 

СРПС ће МПНТР-у хитно упутити допис у вези наставка рада комисије за корекцију коефицијената за запослене у основним и средњим школама. Рад комисије требало би да се заврши до децембра, пре усвајања буџета за 2014. годину.

 

Екскурзије

 

СРПС ће упутити допис Министарству просвете и Министарству финансија са захтевом да се на екскурзије, излете, рекреативну наставу и остале активности које се не финансирају из буџета Србије, убудуће не примењује Закон о јавним набавкама, а те активности да се изводе на основу Закона о основама система образовања и васпитања и одговарајућег правилника. Тиме би се отклонили многи проблеми који су настали у вези организовања и извођења, а који би за последицу имали даље поскупљење истих.

 

Нови потпредседници СРПС

 

За нове потпредседнике СРПС-а изабрани су Миодраг Сокић (ФБГ) и Милорад Антић (ФССШ). Напомињемо да су потпредседници СРПС-а и Милан Трбовић (СПРВ), Светлана Милутиновић (СОБ) и Мирољуб Бјелетић (НСПРВ). Председник СРПС-а је Слободан Брајковић.

 

Top