Home >> Синдикат >> Писмо синдиката премијерки

Писмо синдиката премијерки

Мора се знати ко је послодавац, а ко је запослени

Удружени синдикати јавних служби упутили су премијерки Брнабић допис у коме захтевају одустанак од противуставног и дискриминаторског закона о запосленима у јавним службама. Синдикати уједно најављују даљу борбу против доношења овог закона:

 

udruzeni sindikati premijerki

 

Top