Home >> Синдикат >> Новогодишња, Светосавска или Божићна, али биће исплаћена!

 

Министар просвете др Жарко Обрадовић је потврдио да креће исплата новогодишњих, односно Светосавских награда запосленима у образовању. Износ награде је 4.000 динара нето и биће исплаћена свим запосленима у образовању који плату примају из републичког буџета: запосленима у основним и средњим школама, домовима ученика и студената и запосленима у високом образовању.

Основне и средње школе које плату примају преко трезора, већ су добиле упутства за примену ове одлуке, како би исплата могла да крене до краја ове недеље, 25. јануара 2013. и биће завршена до краја овог месеца.

На Новогодишњу, односно Светосавску награду имају право:

сва лица која су запослена у основним и средњим школама, домовима ученика и студената и у високом образовању, односно сва лица која су закључила уговор о раду (на неодређено време, на одређено време, приправници, запослени на боловању до и преко 30 дана, запослене на породиљском одсуству, односно одсуству ради неге детета, запослени који раде са непуним радним временом), као и лица са територије АП Косово и Метохија.

запослени који раде у две или више установа остварују наведено право само у једној (матичној) установи

Спискови запослених који имају право на награду треба да се доставе до сутра, 24. јануара 2013.

 

2Comments

  1. гром каже:

    Eeeeeeeee!kaд гладном коњу, мушица улети у задњицу он зарже!
    А ми смо себи дозволили глад (најпре интелектуалну па затим и физичку), а после као да све иде само по себи! Има и изузетака али нас је толико мало и уз то растурени да се можемо само једити!

  2. Vladan Božović каже:

    Požurite gladni prosvetari, stiže milostinja.
    NIT JE NOVOGODIŠNJA, NIT JE SVETOSAVSKA, NIT JE BOŽIĆNA, VEĆ JE MILOSTINJA.

Top