Home >> Друштво >> Како да нас буде милион више

Како да нас буде милион више

„Новости“:

Директор Математичке гимназије: Важно да млади остану у земљи

 

СВЕ мере које држава спроводи и које су усмерене на повећање наталитета су јако важне и требало би да их буде још више, јер овај проблем је код нас јако изражен.

Лепо је да нам се деца рађају, међутим, оно о чему се мало мисли, а доста је карактеристично за све земље које су ушле у Европску унију је што огроман број људи онда напусти земљу. То се догодило у Бугарској, Румунији и Хрватској, бојим се да уколико се не позабавимо тиме да ће се исто догодити и нама. Само из Бугарске се одселила готово четвртина становништва, када су им се границе отвориле. Мислим да поред предузетих популационих мера треба мислити о томе како да људе задржимо овде. То подразумева развој у економском и социјалном погледу, јер не одлазе пензионери, него млади људи који су често неожењени и неудате. Чини ми се да је то аспект који се мало види, али је јако важан у будућности.

Top