Home >> Саопштења >> Ако лаже коза, не лаже рог!

Ако лаже коза, не лаже рог!

Поводом данашњег саопштења Министарства просвете, науке и технолошког развоја у којем се истиче да је разлика у плану и програму између друштвено-језичког смера и ИТ смера минорна и да се манифестује кроз фонд часова, Форум београдских гимназија поставља питање надлежнима у Министарству просвете, на који начин се реализују наставни планови и програми, ако не кроз часове. И како може бити свеједно да ли се нека тема обрађује са два или пет часова недељног фонда?

Тврдње Министарства просвете да увођење ИТ смера и других струковних смерова у гимназије не представља њихово претварање у средње стручне школе најбоље демантује план и програм електротехничке школе и ИТ смера за талентоване ученике у гимназијама.

Ако лаже коза не лаже рог

Из табеле испод може се упоредити годишњи и недељни фонд часова стручних предмета у једном од најпопуларнијих смерова електротехничких школа (електротехничар за информационе технологије) и ИТ смера у гимназијама. Осим тога, у табели испод може се видети годишњи и недељни фонд часова друштвено-језичког смера и ИТ одељења.

 

Р.Б. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Смер:Електротехничар информационих технологија

ИТ Смер Гимназије

1. Програмирање Програмирање
2 Рачунарски системи Рачунарски системи
3 Рачунарска графика Рачунарска графика
4   Примена рачунара
5   Објективно оријентисано програмирање

 

6 Рачунарске мреже Рачунарске мреже
7 Базе података Базе података
8   Програмске парадигме

 

9 Веб програмирање Веб програмирање

 

Р.б.

Друштено-језички смер

ИТ Смер

1. Музичка култура – 4 године – 1 час недељно Музичка култура 1 година 1 час недељно
2. Ликовна култура 4 године – 1 час недељно Ликовна култура 1 година – 1 час недељно
3. Историја 4 године – 1. и 2. разред – 2 часа недељно, 3. и 4. разред – 3 часа недељно Историја 2 године по 2 часа недељно
4. Српски језик и књиженост  4 године 4+4+5+5 часова недљно Српски језик  четири године – 4+3+3+4
5. Латински језик 2 године по 2 часа недељно Не постоји
6. Други страни језик 4 године по 2 часа недељно Не постоји
7. Први страни језик – 4 године 2+3+5+4 часoва недељно Први страни језик – 4 године 2+2+2+2 часа недељно
Top