Home >> Друштво >> Академце школујемо да оду, а средњошколце да остану у Србији

  • Коментари су искључени на Академце школујемо да оду, а средњошколце да остану у Србији
Академце школујемо да оду, а средњошколце да остану у Србији

Страним инвеститорима плаћамо отварање сваког новог радног места, а они запошљавају средњошколце и основце

Велика су очекивања нашe владе, па и јавности, од отварања погона страних компанија у Србији. Међутим, економиста Урош Делевић (Економски институт „Џон Х. Данинг”, В. Британија) недавно је у „Политици“ умањио значај ових инвестиција. И то пре свега због нивоа технологије.

Назива је шкарт технологијом, а индустрију засновану на њој – склапачком. Делевић тај тренд доводи у везу са уобичајеном праксом великих светских компанија које софистицирану технологију чувају за развијене земље, док Азији, источној и југоисточној Европи, па и Србији, преостају једноставни мануелни послови који се своде на склапање мање важних делова и конструкција.

Како се то одражава на радну снагу? Тако што „склапачки“ погони запошљавају раднике који су потребни за „склапања“, према томе највише са средњом школом, а често и сa основном, док је оних с факултетским дипломама веома мало.

Према томе, ако се у Србији отварају погони страних компанија, онда то мало шта значи за побољшање квалификационе структуре запослених, а квалификованији ће зато и даље имати као најизгледнију перспективу – одлазак у иностранство.

(Политика)

Top