Home >> Правни саветник Форума београдских гимназија

Правни саветник Форума београдских гимназија

Поштовани чланови Форума београдских гимназија,

Обавештавамо Вас да је Главни одбор Форума београдских гимназија, имајући у виду потребе и интересе нашег чланства за пружање правне помоћи, на седници одржаној дана 10.октобра 2018. године, једногласно донео одлуку о ангажовању дипл.правника са положеним правосудним испитом, који ће давати бесплатне правне савете, писати представке, молбе, жалбе и друге дописе надлежним држаним органима, Школском одбору и директорима школа и без накнаде заступати чланове ФБГ у покренутим дисциплинским поступцима у установама.

 


 

Уколико вам је потребан правни савет можете попунити формулар

Top