Home >> Образовање >> Нови модел универзитета отвара простор за тајкуне

  • Форум
  • Коментари су искључени на Нови модел универзитета отвара простор за тајкуне

Протест министру просвете због предлога интегрисаног универзитета. – Др Срђан Станковић: То је само полазни документ. – СКОНУС: студенти изузетно задовољни

„Предлогом модела функционалне интеграције универзитета у Србији” универзитетске институције ће се отворити за неконтролисани продор политичких и тајкунских структура, а све под паролом креирања универзитета као „збијених” и ефикасних установа.

Ово је суштина отвореног писма које је Одбор за развој универзитетског образовања упутио министру просвете и науке др Жарку Обрадовићу, али и председницима Србије, владе, као и Агенцији и Савету за борбу против корупције, протестујући због новог модела за реформу свих универзитета у Србији.

Професори који су окупљени у овом одбору углавном су са Универзитета у Београду, али кажу и да ће уз помоћ ових измена УБ елиминисати конкуренцију, јер га је због величине и традиције немогуће реорганизовати на начин који се предлаже за мање државне универзитете. Они наводе и да су овај документ сачинили најближи сарадници ректора државних универзитета и да га је већ прихватио Национални савет за високо образовање.

Професор др Срђан Станковић, председник Националног савета за високо образовање Србије потврђује за наш лист да је овај предлог „прошао кроз савет на седници која је била пре отприлике две недеље” и да је свестан да је ова идеја и хваљена и оспоравана. По његовим речима, ово је био само део једног Темпус пројекта о реформи високог образовања у Србији.

– Не треба ово тако драматично схватити, то није никакав обавезујући документ, већ само почетни папир, врста припреме материјала за велику међународну конференцију која ће бити на јесен. Предлог јесмо подржали, али на томе ће се још много радити заједно са осталим универзитетима у Србији – објашњава др Станковић.

С друге стране, чланови одбора упозоравају да, уколико се поступи по овом документу (увођење управних одбора, смањивање броја чланова у управним универзитетским телима у односу на постојеће стање и инкорпорирање привредника у саставе универзитетских управних одбора), места у управи универзитета ће неминовно и за веома кратко време постати предмет отворене политичко-тајкунске трговине.

У овом документу пише да је циљ трансформације да се добије интегрисан, али децентрализован универзитет, који ће бити хармонизован са универзитетима у Европи и свету, конкурентнији на међународном тржишту знања, рационалнији и ефикаснији у коришћењу материјалних и људских ресурса… Примена модела у првој фази подразумева измене Закона о високом образовању у деловима који се односе на запошљавање на универзитету, упис студената и назив, структуру и број чланова органа управљања универзитетом.

Студент проректор Универзитета у Новом Саду Горан Радић, који је као представник Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) учествовао у изради овог документа каже да су студенти задовољни предложеним решењима и да је основна идеја да се побољша мобилност, односно проходност између универзитета и факултета.

– Сада када положите испит на једном универзитету, не признају га на другом, а то је једна од оних ствари које ће се променити. Ове примедбе стижу од конзервативније струје на универзитету, јер је чињеница да су студенти добро прихватили Болоњу, али су проблем професори. Ви и даље имате наставнике који не желе да промене уџбеник који су писали пре 20 година и који предају као и у време када су студирали наши родитељи – каже Радић.

Он је у СКОНУС-у председник Одбора за развој високог образовања и каже да се студенти на мишице убацују у радне групе када је реч о реформи и законским изменама, али да су овога пута били позвани и да су заиста задовољни што се чуо и њихов глас.

Предложене новине

• Универзитет функционише као академска целина која има своје подсистеме: академски, предузетни и административни.

• Универзитетом руководи савет универзитета.

• Студенти се уписују на универзитет, на акредитоване студијске програме.

• У складу са финансијским планом универзитета, ректор са Владом Републике Србије и/или Владом АП Војводине склапа уговор о финансирању образовне делатности универзитета на годишњем нивоу. Сва средства по основу овог уговора уплаћују се на текући рачун универзитета, а она се даље расподељују факултетима према критеријумима које утврђује надлежни орган универзитета.

• Приходи остварени по основу међународне сарадње (пројеката), уплаћују се на текући рачун универзитета и распоређују се у складу са уговором/правилима међународног пројекта на тимове који реализују пројекат. Приходи од националних научних пројеката уплаћују се на рачун факултета, односно универзитета ако је акредитован као научна институција и распоређују се у складу са уговором.

• Од прихода оствареног по основу привредне делатности факултета издваја се најмање један одсто износа (умањеног за ПДВ) и уплаћује се на рачун универзитета. Од прихода по основу самофинансирајућих студената на универзитетима чији је оснивач држава, факултети издвајају најмање пет одсто које уплаћују на рачун универзитета.

Top